Merkedager i april 2019 Merkedager i april 2019
Publisert: 2. april 2019 Oppdatert: 2. mai 2019
I april er det 60 år siden Norske Fina A/S begynte sin virksomhet som landsomfattende oljeselskap, det er 45 år siden den første oljen fra Ekofisk 2/4 A ble ført til tankskip, det er 35 år siden produksjonsstart for Odin-feltet, det er 20 år siden produksjonsstart for Visund-feltet, og det er 20 år siden utbygging av Sygna-feltet ble godkjent.
Odin plasseringskart
Print Friendly, PDF & Email

2. april 1959:      Norske Fina A/S begynte sin virksomhet som landsomfattende oljeselskap
Norske Fina A/S var et datterselskap av belgiske Petrofina. Firmaet markedsførte oljeprodukter bl. a. gjennom sine bensinstasjoner.
Les mer:
http://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-06000000000256

25. april 1974:   Den første produserte oljen fra Ekofisk 2/4 A ble ført til tankskipet Elisabeth Fernstrøm. Dette var selve startskuddet for oljeproduksjon fra faste installasjoner på norsk sokkel.
Les mer: http://www.conocophillips.no/nn/presserom/nyhetsarkiv/2016/forste-bronn-pa-en-fast-installasjon-plugges-for-godt/

1. april 1984:      Odin-feltet produksjonsstart, med Esso som operatør
Odinplattformen ble installert i juli 1983. Stålunderstellet stod på 103 meters dyp og veide ca 6200 tonn. Dekket og moduler med bore- og prosessutstyr, boligkvarter og helikopterdekk, veide ca 7600 tonn.
Les mer: kulturminne Frigg http://kulturminne-frigg.no/modules/module_123/proxy.asp?C=60&I=129&D=2&mid=19&iTopNavCategory=22

21. april 1999:   Visund-feltet produksjonsstart

30. april 1999:   Sygna-feltet godkjent utbygd