Stikkordarkiv: Merkedager

Merkedager i september 2020

I september er det 50 år siden første møte i det som ble Petroleum Wives Club Stavanger. Det er også 50 år siden basevedtaket i Kristiansund. Det er 40 år siden produksjonsstart for Murchison. Det er er 30 år siden oppstart av Ekofisk 2/4 W, og det er 30 år siden produksjonsstart for Hod.

Merkedager i august 2020

I august er det 45 år siden plattformen Brent B ble slept ut fra Stavanger, og plassert på Brent-feltet på britisk sektor. Det er 55 år siden kunngjøring av tildelinger i første konsesjonsrunde for norsk sokkel. Det er også 40 år siden brann ombord på skipet Polytraveller.

Merkedager i juli 2020

I juli er det 20 år siden Shell-raffineriet ble nedlagt. Det er 40 år siden Odin-feltet ble godkjent for utbygging.

Merkedager i mars 2020

Grenselinjer i Nordsjøen per 1965. Kart fra Hvem, hva, hvor 1965.

I mars er det 55 år siden avtale om delelinje i Nordsjøen. Det er 40 år siden Alexander L. Kielland ulykken. Det er 5 år siden produksjonsstart for oljefeltet Knarr.

Merkedager i januar 2020

I januar er det 51 år siden Kongelig resolusjon om vitenskapelig undersøkelse etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel trådte i kraft, det er 33 år siden rekordproduksjon på Statfjord, og det er også 33 år siden Statoil overtok som operatør for Statfjord.

Merkedager i juli 2019

I juli er det 20 år siden Fina Norway fusjonerte med Total Norge til TotalFina. Det er 10 år siden produksjonsstart for Tyrihans-feltet. Det er også 46 år siden Ekofisktanken var på plass på Ekofisk-feltet.

Merkedager i juni 2019

Ekofisk 2/4 T (Ekofisktanken) med beskyttelsesvegg. Foto: Husmo foto/Norsk Oljemuseum

Det er 45 år siden Stortinget vedtok etablering av petrokjemisk industri i Bamble, det er 45 år siden Statoils internavis «Status» utkom for første gang, det er 30 år siden en beskyttelsesvegg var ferdig installert rundt Ekofisk-tanken, det er 25 år siden produksjonsstart for Tordis-feltet, det er 10 år siden et fartøy kolliderte med Ekofisk 2/4 W.

Merkedager i mai 2019

I mai er det 40 år siden Stortinget gikk inn for prøveboring etter olje nord for 62. breddegrad. Det er 39 år siden boreriggen «Treasure Seeker» kom til Harstad. Det er 20 år siden produksjonsstart for Åsgard-feltet, og det er 20 år siden offisiell åpning av Norsk Oljemuseums bygg på Kjeringholmen i Stavanger.

Merkedager i april 2019

I april er det 60 år siden Norske Fina A/S begynte sin virksomhet som landsomfattende oljeselskap, det er 45 år siden den første oljen fra Ekofisk 2/4 A ble ført til tankskip, det er 35 år siden produksjonsstart for Odin-feltet, det er 20 år siden produksjonsstart for Visund-feltet, og det er 20 år siden utbygging av Sygna-feltet ble godkjent.