Stikkordarkiv: Merkedager

Merkedager i juli 2020

I juli er det 20 år siden Shell-raffineriet ble nedlagt. Det er også 55 år siden byggestart for Shell-raffineriet.

Merkedager i mars 2020

Grenselinjer i Nordsjøen per 1965. Kart fra Hvem, hva, hvor 1965.

I mars er det 55 år siden avtale om delelinje i Nordsjøen. Det er 40 år siden Alexander L. Kielland ulykken. Det er 5 år siden produksjonsstart for oljefeltet Knarr.

Merkedager i januar 2020

I januar er det 51 år siden Kongelig resolusjon om vitenskapelig undersøkelse etter naturforekomster på den norske kontinentalsokkel trådte i kraft, det er 33 år siden rekordproduksjon på Statfjord, og det er også 33 år siden Statoil overtok som operatør for Statfjord.

Merkedager i juli 2019

I juli er det 20 år siden Fina Norway fusjonerte med Total Norge til TotalFina. Det er 10 år siden produksjonsstart for Tyrihans-feltet. Det er også 46 år siden Ekofisktanken var på plass på Ekofisk-feltet.

Merkedager i juni 2019

Ekofisk 2/4 T (Ekofisktanken) med beskyttelsesvegg. Foto: Husmo foto/Norsk Oljemuseum

Det er 45 år siden Stortinget vedtok etablering av petrokjemisk industri i Bamble, det er 45 år siden Statoils internavis «Status» utkom for første gang, det er 30 år siden en beskyttelsesvegg var ferdig installert rundt Ekofisk-tanken, det er 25 år siden produksjonsstart for Tordis-feltet, det er 10 år siden et fartøy kolliderte med Ekofisk 2/4 W.

Merkedager i mai 2019

I mai er det 40 år siden Stortinget gikk inn for prøveboring etter olje nord for 62. breddegrad. Det er 39 år siden boreriggen «Treasure Seeker» kom til Harstad. Det er 20 år siden produksjonsstart for Åsgard-feltet, og det er 20 år siden offisiell åpning av Norsk Oljemuseums bygg på Kjeringholmen i Stavanger.

Merkedager i april 2019

I april er det 60 år siden Norske Fina A/S begynte sin virksomhet som landsomfattende oljeselskap, det er 45 år siden den første oljen fra Ekofisk 2/4 A ble ført til tankskip, det er 35 år siden produksjonsstart for Odin-feltet, det er 20 år siden produksjonsstart for Visund-feltet, og det er 20 år siden utbygging av Sygna-feltet ble godkjent.

Merkedager i mars 2019

Tegning av Vallø oljeraffineri. Illustrasjon fra boken Vallø oljeraffineri 1899-1924.

I mars er det 120 år siden et oljeraffineri ble etablert på Vallø utenfor Tønsberg. Oljeraffineriet var det første i Norge i større skala. Det er 90 år siden Fredrik Hagemann ble født. Det er 20 år siden Stureterminalen og oljerørledning fra Oseberg ble offisielt åpnet, og det er 15 år siden Ormen Lange-feltet ble godkjent utbygd.

Merkedager i februar 2019

I februar er det 45 år siden stortingsmelding om «Petroleumsvirksomhetens plass i det norske samfunn» ble lagt fram av regjeringen. Der er 20 år siden utbygging av Huldra-feltet ble godkjent. Det er 20 år siden første sekk med bioprotein ble produsert med naturgass fra Heidrun-feltet som råstoff.