Merkedager i april 2021 Merkedager i april 2021
Publisert: 30. mars 2021 Oppdatert: 4. mai 2021
I april er det 50 år siden tillatelse ble gitt til Ekofisk prøveproduksjon. Det er også 50 år siden oljeselskapet Norminol ble opprettet. Det er 40 år disen rapporten etter Kielland-ulykken var klar, og det er 20 år siden politisk strek mot delprivatisering av Statoil.
Kiellandulykken i 1980 er den mest alvorlige industriulykken i Norge. 123 mennesker omkom. Historien fortellers i utstillingen "Arven etter Kielland". Foto: Marie von Krogh
Print Friendly, PDF & Email

2. april 1971: Tillatelse ble gitt til prøveproduksjon på Ekofisk
Les mer på Industriminne Ekofisk: https://ekofisk.industriminne.no/nb/phillipsgruppen-far-tillatelse-til-proveproduksjon/

5. april 1971: Oljeselskapet Norminol AS vedtatt stiftet i Andenes
Norminol ble stiftet 5. april 1971 med formål å lete etter og produsere petroleum. Selskapet gjennomførte boring på Andøya og fant spor av olje og gass som noen mente kunne grense opp til et petroleumsfelt i Andfjorden. Selskapet var på et tidspunkt deleier i Ekofisk, og ble til slutt kjøpt av Saga Petroleum i 1991.
Les mer: https://www.nb.no/items/a4078850aab4007ec46945758af9e675?page=3&searchText=norminol

4. april 1981: Rapport klar fra granskingskommisjonen for havariet av plattformen Alexander L. Kielland
Les mer på Industriminne Ekofisk:

9. april 2001: Politisk streik mot delprivatisering av Statoil
Forslaget om delprivatisering av Statoil førte den 9. april 2001 til en fire timers politisk streik blant mer enn 300 ansatte. Streiken berørte mye av virksomheten på oljefeltene Statfjord, Gullfaks og Veslefrikk. Delprivatisering av Statoil ble vedtatt i Stortinget 26. april 2001.
Les mer: