Merkedager i august 2020 Merkedager i august 2020
Publisert: 31. juli 2020 Oppdatert: 2. september 2020
I august er det 45 år siden plattformen Brent B ble slept ut fra Stavanger, og plassert på Brent-feltet på britisk sektor. Det er 55 år siden kunngjøring av tildelinger i første konsesjonsrunde for norsk sokkel. Det er også 40 år siden brann ombord på skipet Polytraveller.
Utslep av Brent B i august 1975. Foto gitt av Kåre Moen til Norsk Oljemuseums samling,
Print Friendly, PDF & Email

18. august 1965: Tildelinger kunngjort i første konsesjonsrunde for norsk sokkel
Les mer på Kulturminne Frigg: Første konsesjonsrunde for norsk kontinentalskokkel

4. august 1975: Slepet av Condeep plattformen Brent B startet fra Gandsfjorden. Plattformen ble plassert på Brent-feltet på britisk sektor 10. august.
Les mer om Brent-feltet på: Industriminne Statfjord

15. august 1980        Brann om bord på tankskipet Polytraveller under oljelasting på Statfjord
Les mer på Industriminne Statfjord: Brann på «Polytraveller»