Merkedager i juli 2020 Merkedager i juli 2020
Publisert: 3. juli 2020 Oppdatert: 31. juli 2020
I juli er det 20 år siden Shell-raffineriet ble nedlagt. Det er 40 år siden Odin-feltet ble godkjent for utbygging.
Odinplattformen. Foto: ExxonMobil.
Print Friendly, PDF & Email

22. juli 1967: Italienerslaget i Stavanger, slåsskamp mellom nordmenn og italienere som bygde Shell-raffineriet

18. juli 1980: Odin-feltet godkjent for utbygging
Les mer på: kulturminne Frigg

6. juli 1988: Piper Alpha katastrofen på britisk sektor i Nordsjøen – 167 døde

1 juli 2000: Shell-raffineriet i Risavika nedlagt, siste arbeidsdag for organisasjonen

01.07.2010
Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) trådte i kraft