Merkedager i november 2018 Merkedager i november 2018
Publisert: 2. november 2018 Oppdatert: 30. november 2018
I november er det 25 år siden produksjonsslutt for Mime-feltet, det er 25 år siden livbåtulykke på Statfjord C, det er 18 år siden Draugen gasseksport startet opp og det er ett år siden Point Resources overtok som operatør for Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun.
Mime Subsea produksjonstre. Illustrasjon: Oceaneering
Print Friendly, PDF & Email

8. november 1963: Kontinentalsokkelutvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon
Et kontinentalsokkelutvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av den 8. november 1963 bisto Industridepartementet i utarbeidelse av lover og bestemmelser. Byråsjef Jens Evensen i Industridepartementet ble utnevnt til formann for utvalget.
Kontinentalsokkelutvalget ble 9. april 1965 avløst av Statens oljeråd som ble utskilt fra Bergverkskontoret.
Les mer: Kulturminne Frigg
Kulturminne Valhall

7. november 1993: To omkom da en livbåt falt ned fra Statfjord C
To personer omkom på Statfjord C da en livbåt falt ned under vedlikeholdsarbeid. Livbåten hadde feil innfesting av sikringskjettinger

7. november 1993: Mime-feltet produksjonsslutt
Feltet var i produksjon fra 1. januar til 4. november 1993. Den korte produksjonstiden var på grunn av at asfaltener tilstoppet produksjonsøret i brønnen. Asfaltener er et tungt tjæreaktig stoff som finnes i asfalt. Mime ble nedstengt nesten nøyaktig ett år etter godkjenning av utbyggingsplanen 6. november 1992.

10. november 2000: Draugen gasseksport startet opp, gjennom en rørledning til Åsgard Transport.
Les mer på: Industriminne Draugen

1. november 2017: Point Resources overtok som operatør for Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun
Point Resources kjøpte opp rettigheter til disse feltene fra ExxonMobil Exploration and Production Norway AS. Omtrent 300 ExxonMobil ansatte ble overført til Point Resources som del av transaksjonen.