Merkedager i desember 2018 Merkedager i desember 2018
Publisert: 30. november 2018 Oppdatert: 2. januar 2019
I desember er det 40 år siden Volvo-avtalen ble undertegnet, det er 35 år siden Nordøst Frigg produksjonsstart, det er 30 år siden Oseberg produksjonsstart med oppstart av rørledningen Oseberg Transport og Stureterminalen samt 30 år siden godkjenning av utbygging av Draugen-feltet
Oseberg Feltsenter med plattformene Oseberg B, A og D. Foto: Vegar Stokset/Statoil
Print Friendly, PDF & Email

8. desember 1978: Volvo-avtalen undertegnet
En avtale mellom AB Volvo og den norske regjeringen ble inngått om omdanning av Volvo til et svensk-norsk konsern og om deltagelse fra Volvos side i den fjerde konsesjonsrunden for norsk kontinentalsokkel. Avtalen samlet senere ikke nok støtte hos Volvos aksjonærer, og ble ikke satt ut i praksis. Statsministrene Nordli og Ullsten undertegnet også en norsk- svensk samarbeidsavtale. Avtalene ble undertegnet på Hotel Scandinavia i Oslo.
Les mer:
https://petro.no/historisk-statministeren-bytte-oljeblokker-volvo-aksjer/197182

1. desember 1983: Nordøst-Frigg-feltet produksjonsstart
Seks undervannsbrønnhoder i en brønnramme var koblet til et kontrolltårn. Brønnrammen ble installert på havbunnen i juni 1981. Feltet var den første satellitten i Nordsjøen som ble satt i produksjon ved hjelp av undervannsteknologi og en feltkontrollstasjon. Nordøst Frigg var den første installasjonen på norsk sokkel som i 1996 ble fjernet og resirkulert etter endt bruk.
Les mer: Kulturminne Frigg

1. desember 1988: Oseberg-feltet produksjonsstart
Osebergområdet ligger ca. 140 km nordvest av Bergen.

1. desember 1988: Oseberg Transport System rørledning startet opp
Rørledningen Oseberg Transport System (OTS) ble lagt sommeren 1987 fra Oseberg til Stureterminalen, og var den første oljerørledningen inn til norskekysten.

1. desember 1988: Stureterminalen driftsstart

19. desember 1988: Draugen-feltet godkjent utbygd i Stortinget
Les mer: Industriminne Draugen