Stikkordarkiv: Kulturminner

Ekofisk: 50 års oppdatert historie til jubileet

Ekofisk feltsenter. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Første del av Ekofisk-historien er godt dokumentert i Norsk Oljemuseums tidligere dokumentasjonsprosjekt. Nå skal Industriminne Ekofisk oppdateres med historien helt fram til markeringen av 50-års jubileet for funnet høsten 2019.

Se mer enn 3000 bilder fra Draugen

Industriminne Draugen er kommet halvveis. Mer enn 3000 bilder er allerede tatt vare på og artikler om hele feltets historie skrives. Draugen-feltet markerer 25-års jubileum for produksjonsstart i oktober 2018. Da skal Industriminne Draugen lanseres.

Industriminneprosjekter

Ekofisk feltsenter. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips

Som resultat av dokumentasjonsprosjekter ved Norsk Oljemuseum har det blitt opprettet flere nettsteder med dokumentasjonsmateriale. Det har også vært utstillinger ved museet.

Hva er Draugen?

Draugen – en kjempe på et bein.

Draugen-feltet er blitt et nasjonalt kulturminne – og kan snart sidestilles med både stavkirker og forrige århundres vannkraftverk!

I et treårig prosjekt skal Norsk Oljemuseum dokumentere og formidle alle sider ved Draugen-feltet – fra de første prøveboringene i 1980 til byggingen og den arkitektoniske utformingen. Vi skal samle inn og bevare alle typer materiale for å gi folk i dag – og i fremtiden – en mulighet for å forstå mer om livet på Draugen. Foto, film, magasiner, bøker, tekniske tegninger, rettsdokumenter, gjenstander, aviser, radio og fjernsyn – alt er av interesse. Vi skal dokumentere arbeidslivet, sikkerhet, og vi skal ta vare på alle de små og store historiene til de som har arbeidet på og med Draugen.

Arbeidet med kulturminne Draugen er godt i gang

Prosessen med å dokumentere Draugen-feltet som et teknisk-industrielt kulturminne er nå i full gang. Tirsdag 19. januar reiste en stor delegasjon fra Norsk Oljemuseum og fra Statsarkivet i Stavanger til Kristiansund, og driftsorganisasjonen til Draugen, og satte offisielt igang prosjektet som skal strekke seg over tre år.

Kulturminne Valhall lansert

Kulturminne Valhall informasjon i oljemuseets utstilling. Foto: NOM/Jan A. Tjemsland

Valhall og Hod-feltene som kulturminne ble lansert onsdag 2. desember på oljemuseet. Den høytidelige åpningen ble foretatt av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Ved markeringen ble det også holdt hilsningstaler fra direktørene for de to lisenseierne, henholdsvis Jan Norheim fra operatøren BP Norge AS og Martin Edwards fra Hess Norge AS