Se mer enn 3000 bilder fra Draugen Se mer enn 3000 bilder fra Draugen
Publisert: 23. juni 2017 Oppdatert: 1. august 2017
Industriminne Draugen er kommet halvveis. Mer enn 3000 bilder er allerede tatt vare på og artikler om hele feltets historie skrives. Draugen-feltet markerer 25-års jubileum for produksjonsstart i oktober 2018. Da skal Industriminne Draugen lanseres.
Bildet av Draugen-beinet under bygging er ett av mer enn 3000 bilder som er samlet inn i dokumentasjonsprosjektet Industriminne Draugen. (Foto: Norsk Oljemuseum)
Print Friendly, PDF & Email

Dokumentasjonsprosjektet Industriminne Draugen er nå kommet halvveis i prosjektperioden. Fram til nå er mer enn 3000 bilder samlet inn, vurdert og tatt vare på.

-Disse bildene er allerede tilgjengelig for publikum, forteller prosjektleder for Industriminnet Draugen, historiker Trude Meland ved Norsk Oljemuseum.

Jobber fram mot jubileum

Hun leder arbeidet med å dokumentere mest mulig av historien til Draugen-feltet i Norskehavet. Arbeidet skal være ferdig til feltet markerer 25-årsjubileum for produksjonsstart. Det skjer i oktober 2018.

Da skal Industriminne Draugen lanseres som det femte industriminnet som Norsk Oljemuseum har dokumentert, i form av en egen nettside, åpen og tilgjengelig for alle. Tidligere er historien om Frigg, Ekofisk, Statfjord og Valhall dokumentert på samme måte.

På museet er det avdeling for Dokumentasjon og forskning som har ansvar for industriminne-prosjektene. De jobber tett sammen med blant annet Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, operatørselskapete Shell, Draugen-lisensen og andre kilder for å ta vare på historien til Draugen-feltet for ettertiden.

Sjekk Digitalt museum

Draugen-feltet er det første feltet som ble bygd ut i Norskehavet. Det har hatt stor betydning for næringslivet i Kristiansund og plattformen er en ikonisk condeep-plattform på ett bein. Så her er det mange spennende historier å samle inn og formidle.

-Vi er godt i gang med å skrive artikler om alle deler av Draugen-feltet, forteller Trude Meland.

Artiklene skal samles og publiseres til lanseringen av industriminnet i oktober 2018, men veldig mange av bildene som er samlet inn, er altså allerede tilgjengelig på https://digitaltmuseum.no/