Nettsted om Equinor gjennom 50 år Nettsted om Equinor gjennom 50 år
Publisert: 19. september 2022 Oppdatert: 19. september 2022
På det nye industriminne-nettstedet Equinor 50 år formidler Norsk Oljemuseum historien om Norges største selskap.
Print Friendly, PDF & Email

Oljemuseet har etter hvert en lang tradisjon med å dokumentere olje- og gassfelt på norsk sokkel på sider som er samlet under vignetten industriminner. Der vil også Equinor-nettstedet finne sin plass, på adressen https://equinor.industriminne.no

Nettstedet inneholder rundt 200 artikler, bilder og filmer.

«Vi forteller historien til Norges største og viktigste selskap – et selskap med 21 000 ansatte i 30 land og som årlig bidrar med svære inntekter til den norske statskassen», sier Kristin Øye Gjerde, prosjektlederen for nettstedet ved Norsk Oljemuseum.

Prosjektet er finansiert av Equinor, som også har åpnet sine arkiv for forskerne, mens det redaksjonelle ansvaret fullt og helt har vært museets.

Lanseringen av nettsiden fant sted under et arrangement på Norsk Oljemuseum lørdag 17. september. For at det skal være enkelt å orientere seg, er nettsiden delt inn i fire hovedtemaer – «Styring av og i Equinor», «I Norge og verden», «Teknologi og miljø» samt «Økonomi og samfunn».

«I tillegg har vi visuelle og intuitive innganger til innholdet i form av en tidslinje og et kart man kan zoome seg inn på for å finne norske felt, letebrønner, landanlegg og kontorsteder,» sier Kristin Øye Gjerde.

Kristin Øye Gjerde og Björn Lindberg presenterer nettstedet  på arrangementet i forbindelse med Equinors 50-årsjubileum.

Norsk og engelsk
Nettstedet har både norsk og engelsk versjon av alle artiklene. Til artiklene er det bilder, illustrasjoner og enkelte filmklipp. Dessuten finnes kildehenvisninger og referanser til andre medier som for eksempel bøker, rapporter og publikasjoner som er tilgjengelige digitalt fra Nasjonalbiblioteket.

Museet har arbeidet med nettstedet siden januar 2020 for å ha det klart til lansering under jubileet. Forfattere av artikler på nettstedet er fagsjef og geolog Bjørn Lindberg, seniorforsker og historiker Ole Jone Eide, forsker og historiker Trude Meland, museumspedagog og historiker Julia Stangeland, samt Kristin Øye Gjerde som er seniorforsker og historiker.

Dessuten har flere personer bidratt med enkeltartikler. I prosjektteamet inngår også to fotografer, Shadé Barka Martins og Rune Egenes, som har ansvar for foto og film, mens bibliotekar Synnøve Hageberg gjort relevant litteratur søkbar og tilgjengelig på sidene.

Nyttige innspill
I arbeidet med stoffet har oljemuseet hatt god nytte av innspill fra publikum via sosiale medier. Kontakten har bidratt til at museet har fått kjennskap til historier, bilder og film samt gjenstander fra privatpersoner til museets samling.