Industriminne.no samler hele historien på ett sted Industriminne.no samler hele historien på ett sted
Publisert: 17. november 2020 Oppdatert: 26. mars 2021
Industriminne.no er et helt nytt nettsted som samler den spennende historien om fem av de viktigste feltene på norsk sokkel på ett sted.
Nettsiden industriminne.no er en utømmelig kilde til norsk industrihistorie.
Print Friendly, PDF & Email

På ett nettsted finner du nå alt om Norges viktigste olje- og gassfelt. Norsk Oljemuseums Industriminne.no inneholder et hav og en undergrunn av artikler, bilder, intervjuer, tall og kilder, en helt unik samling av fakta og historier.

I mer enn 20 år har Norsk Oljemuseum arbeidet med dokumentasjonsprosjekter, nå er de samlet på ett sted og umåtelig mye kunnskap er gjort enda mer tilgjengelig. Her kan du lese, lære og forstå «alt» om feltene Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen, og med det svært mye om hele den norske olje- og gasshistorien og hva næringen har betydd for både lokalsamfunn og hele landet.

Det finnes mange spennende historier om avansert og innovativ ingeniørkunst på nettsiden Industriminne.no.

Ekofisk først ut

Industriminne-prosjektene ved Norsk Oljemuseum startet med at det skjedde store endringer på Ekofisk-feltet. I 2000 skulle plattformene som hadde produsert der siden oppstarten erstattes av mer effektive utgaver. En omfattende plan ble lagt for å fjerne de gamle plattformene.

Da kom Norsk Oljemuseum på banen, og sammen med Riksantikvaren, Oljedirektoratet og daværende operatør Phillips Petroleum (nå ConnocoPhillips) ble det satt i gang et prosjekt for å «dokumentere det som ikke lar seg bevare».

Det første dokumentasjonsprosjektet tok for seg Ekofisk, Norges første produserende oljefelt, og samlet informasjon via bøker, interne tidsskrift fra operatøren, bilder, intervjuer, filmer og mer. Resultatet ble formidlet via nettsider som tematisk presenterte feltet, operasjoner, arbeidsliv, økonomi og samfunn. Flere hunder artikler, bilder og filmer ble tilgjengelig. Kildene ble samlet og gjort søkbare hos Nasjonalbibliotekets søkesider for andre forskere og interesserte elever, lærere, studenter, journalister osv. Arkivverket var også en viktig støttespiller. Relevante arkiver ble gjort tilgjengelig.

«Gjennom industriminneprosjektene gjøres et av de viktigste arbeidene for at vi skal huske vår økonomiske historie.»

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre

Finansiert av næringen selv

Hele prosjektet ble finansiert av Ekofisklisensen PL018. Næringen selv har altså sett verdien av å ta vare på historien for ettertiden. Gjennom tre år, fra 2002 til og med 2004, jobbet forskere, bibliotekar og fotografer ved Norsk Oljemuseum med dokumentasjon av Ekofisk-feltet. Industriminne Ekofisk ble oppdatert i 2019, til 50-årsmarkeringen av Ekofisk-funnet.

«Industriminneprosjektene er unike ABM-prosjekter (arkiv, bibliotek, museum) og viktige døråpnere for å ansvarliggjøre selskapene til å ta vare på sin egen historie.»

Rådgiver i Arkivverket, Eivind Skarung

Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen på løpende bånd

Det neste industriminneprosjektet ga seg nesten selv. Frigg-feltet var i ferd med å stenge ned og det hastet med å sikre dokumentasjon. Industriminne Frigg pågikk fra 2005-2008 og i denne perioden fikk alle som besøkte Oljemuseet på Kjeringholmen en svært synlig påminning om det. Frigg-feltet lå helt på grensen til Storbritannias del av Nordsjøen og det var plattformer på hvert lands side. En del av den eneste broen som har gått mellom Norge og Storbritannia sto utstilt foran museet.

Etter Frigg, har Norsk Oljemuseum levert dokumentasjonsprosjektene Statfjord (2008-2012), Valhall (2013-2015) og Draugen (2015-2018).

«The Norwegian Petroleum Museum in Stavanger has for many years set standards that the rest of the world hopes one day to be able to emulate.»

Dr. Miles Oglethorpe, TICCIH President
Kunnskapen om industrien er verdt å ta vare på.

Alt på ett sted

Nå har Norsk Oljemuseum samlet alle dokumentasjonsprosjektene på en tidsriktig og egnet digital plattform, en landingsside med navn industriminne.no.

Her kan du søke i hundrevis av artikler og bøker, tusenvis av tidsskrift og titusenvis av bilder av og om fem av de viktigste feltene på norsk sokkel de første 50 år av olje- og gassnæringens historie. Her finner du en unik samling materiale, et skattkammer for alle som er interessert i industrihistorie.