En sigarkasse for historien En sigarkasse for historien
Publisert: 19. september 2022 Oppdatert: 19. september 2022
Equinors konsernsjef Anders Opedal og selskapets første sjef Arve Johnsen kunne sammen overrekke en historisk sigarkasse til oljemuseet i forbindelse med selskapets 50-årsmarkering lørdag 17. september 2022.
F.v. Anders Opedal, Finn Krogh og Arve Johnsen ved sigarkassen som ble donert til museet.
Print Friendly, PDF & Email

Sigarkassen har en spesiell historie: I tidlige år på 70-tallet hadde nemlig Arve Johnsens sekretær sigarkassen på kontoret for å holde orden på mynter, sedler og frimerker til korrespondanse. Selskapet het fra starten Den norske stats oljeselskap a.s, og det fikk senere navnet Statoil, etter forslag fra Arve Johnsen. Siden 2018 har navnet vært Equinor.

Museumsdirektør Finn Krogh var glad for donasjonen. Sigarkassen har lenge vært på ønskelisten, og den kommer til å få en plass i utstillingen. Du finner mer om sigarkassen i en av artiklene på museets nye nettsted om Statoil og Equinor sin historie:
Arve Johnsen – en fremsynt pioner

Historien i to bind
Under arrangement ble et nytt bokverk om selskapet presentert. Statoil og Equinors historie har fått plass i to bind på til sammen over 750 sider. Historieprosjektet har pågått ved Universitetet i Oslo siden 2016, og professor Einar Lie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie har vært prosjektleder for historeprosjektet. Han ledet en boksamtale med de to historikerne som ble engasjert som forfattere.

Eivind Thomassen har skrevet første bind «Middel og mål» som tar for seg Statoil og Equinor i tidsrommet fra 1972 frem til 2001, året da selskapet gikk på børs. Det andre bindet kalt «En nasjonal kjempe» er skrevet av Marten Boon og tar for seg perioden etter 2001.

Nytt nettsted
Oljemuseets prosjekt kom i stand høsten 2019, etter at bokprosjektet ved Universitetet i Oslo hadde pågått en stund. Behovet for en nettversjon av selskapets historie ble drøftet.

«Gjennom museets deltakelse i referansegruppen for bokprosjektet fikk jeg anledning til å delta i denne diskusjonen, og etter en dialog om våre erfaringer med ulike nettprosjekter – ble oljemuseet høsten 2019 spurt om å påta seg denne oppgaven,» sa museumsdirektør Finn Krogh i sin innledning til en presentasjon av nettsiden.

Les mer om nettstedet i en egen artikkel: Nettsted om Equinor gjennom 50 år

Mange av de øvrige, tidligere konsernsjefene deltok også under arrangementet på oljemuseet, inkludert  (f.v. på bildet under) Eldar Sætre, Harald Norvik og Olav Fjell.

Europeisk energisikkerhet
Konsernsjef Anders Opedal la i sin hilsen vekt på at selskapet i dag spiller en svært viktig rolle i energikrisen som preger Europa.

Det pågår en dialog mellom Norge og andre land i Europa om hvordan selskapet kan bidra til europeisk energisikkerhet.

Dette opptok også Arve Johnsen i hans innlegg før overrekkelsen av sigarkassen. I lys av bortfallet av russisk gass til kunder i Europa, er Equinor i dag den største leverandøren av naturgass til EU. Johnsen minnet forsamlingen på at grunnlaget for dette ble lagt med Troll gassalgsavtalene som ble inngått i 1986.

Bildet t.h.:
Arve Johnsen, selskapets første konsernsjef.

Dette temaet er også nærmere belyst på nettstedet, blant annet i artikkelen «Trollgass til kontinentet».

(Alle foto: Rune Egenes, Norsk Oljemuseum)