Print Friendly, PDF & Email
Draugen
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 14. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Draugen er et oljefelt i blokk 6407/9 på Haltenbanken ca. 150 km nord for Kristiansund. Havdypet er ca. 250 meter. Draugenfeltet ble påvist i 1984. Da produksjonen startet i oktober 1993 var Draugen det første petroleumsfeltet som ble satt i drift nord for 62. breddegrad. Derfor ble åpningen en milepæl i norsk oljehistorie. Operatør er A/S Norske Shell.

Reservoar og utvinningsstrategi
Hovedreservoaret er bygd opp av sandsten i Rognformasjonen av senjura alder. Reservoaret er relativt homogent, med gode reservoaregenskaper. Det er også svært flatt og har stor utstrekning. Garn Vest og Rogn Sør er to avgrensede oljeområder i reservoaret. Feltet blir produsert ved hjelp av trykkstøtte med vanninjeksjon. Utstyr for gassløft er installert i brønnene og i bruk.
Helt siden starten av oljeproduksjonen på Draugen har det vært arbeidet med å øke og forlenge produksjonen. Til å kartlegge området blir det regelmessig gjort utstrakt bruk av 4D-seismikk. Dette har gitt verdifulle opplysninger om feltet og hvordan oljen beveger seg i reservoaret. Samtidig gir 4D-seismikk informasjon om hvor nye brønner bør plasseres.

Transport 

Draugen
Transportløsning for Draugen

Oljen blir eksportert via en flytende lastebøye. Assosiert gass blir levert gjennom Åsgard Transport til Kårstø.

Utbyggingsløsning
Draugen er en integrert betongplattform med boligmodul og prosessutstyr som står på 251 meters havdyp.
Understellet er av typen Condeep og bygget av Norwegian Contractors. Draugen er den eneste
Condeep-plattformen som er bygget med kun ett skaft, såkalt monosokkel eller monotower. Plattformen
ble installert i 1993. Draugenfeltet har på det meste produsert ca. 225 000 fat olje i døgnet. Da feltet ble utbygd, var det planlagt en gjennomsnittlig produksjon på ca. 90. 000 fat i døgnet, men både oljereservoaret og plattformen viste seg å kunne produsere mer.
Den assosierte gassen transporteres til Kårstø gjennom en rørledning som er knyttet opp til Åsgard
Transport. Draugen Gasseksport startet opp i oktober 2000. Gasseksport var i 2008 ca. 500.000 Sm³/dag.
Oljen i Draugenfeltet blir produsert fra til sammen 13 brønner, hvorav 6 er horisontale plattformbrønner, og 7 er undervannsbrønner. Den produserte oljen blir mellomlagret i syv lagerceller i bunnen av betongskaftet på plattformen før den blir lastet over i tankskip via Draugen FLP (Floating Loading Platform) som er en flytende lastebøye ca. 3 kilometer øst for selve plattformen.

Navnet Draugen
I norrøn mytologi er draugen en avdød, enten han bor i haugen eller hjemsøker de levende. I flere norske dialekter brukes ordet ennå i denne betydning. Draugen har også vært et fryktet sjømonster blant sjøfolk i flere århundrer. Draugen kunne gripe skipet og trekke det ned for å sluke det!

Draugen
Draugen. Foto: Heine Schølberg/Norske Shell

Draugen
Draugen. Illustrasjon: Norwegian Contractors

Garn Vest og Rogn Sør
Garn Vest ble bygd ut i 2001 med to undervannsbrønner og 3.3 km lang rørledning til Draugenplattformen.
En tilleggsbrønn på Garn Vest ble boret i 2008. I et annet område sør på Draugenfeltet, Rogn Sør, ble to undervannsbrønner boret og installert i 2002. Disse ble satt i produksjon i november 2002, og er knyttet til Draugen via Garn Vest med rørledning. En tilleggsbrønn ble boret og satt i drift sommeren 2008.

Draugen
Draugenfeltet. Illustrasjon: A/S Norske Shell

Kart

Draugen

Fakta om Draugen

 

Blokker 6407/9 og 6407/12
Utvinningstillatelser 093 og 176
Tildelt 1984 og 1991
Utvinnbare reserver totalt
144,2 mill  Sm³  olje
1,7 mrd Sm³ gass
2,8 mill tonn NGL
Gjenværende reserver                31.12.2016
6 mill  Sm³  olje         
0 mrd Sm³ gass
0,2 mill tonn NGL
Funnår 1984
Godkjent utbygget  19.12.1988
Produksjonsstart  19.10.1993
Operatør A/S Norske Shell 
Driftsorganisasjon Kristiansund
Hovedforsyningsbaser  Kristiansund
Rettighetshavere
Petoro 47,88%
A/S Norske Shell 44,56%
VNG Norge AS 7,56%

Nettlenker