Stikkordarkiv: Museumsmagasin

Museet i bokform for 30. gang

Oljemuseet har en lang tradisjon i å gi ut årbøker. I 2019-utgaven, som akkurat er klar, kan du lese om petroleumsnæringen i den nye klimalandskapet, oljeleting, historier om ting og om det nye museumsmagasinet.

Grabben i jorda for nytt museumsmagasin

Nå er byggingen av nytt museumsmagasin for Norsk Oljemuseums samling i gang. Fredag 23. mars sto statssekretær Ingvil Tybring-Gjedde og ordfører Christine Sagen Helgø for første spadestikk.

Museumsmagasin – snart klart for anbud

Oljemuseets museumsmagasin Illustrasjon: Gro Lavold-Arkipartner

Vi gleder oss stort over at regjeringen over to år har gitt til sammen 62,6 millioner kroner til nytt museumsmagasin. Dette betyr et helt nytt bygg til oppbevaring av alle de gjenstandene som museet forvalter, men som ikke er utstilt i museets utstillinger.

Grønt lys for nytt museumsmagasin!

Olje- og energiminister Tord Lien brakte med seg gode nyheter da han på kort varsel kom på budsjettbesøk til oljemuseet lørdag 5. september 2015. Her løftes det i fellesskap mellom museum og departement. På bildet fra venstre: Museets samlingskonsulent Svein Terje Pisani Førland, olje- og energiminister Tord Lien, museumsdirektør Finn E. Krogh og avdelingsdirektør Sigmund Johansen i Olje- og energidepartementet. Foto: NOM/Jan A. Tjemsland.

Lørdag 5. september kom olje- og energiminister Tord Lien på besøk til Norsk Oljemuseum med den store nyheten om at Olje- og energidepartementet vil innfri museets søknad om å motta 62,6 mill. kroner i investeringstilskudd til å bygge nytt museumsmagasin.