Oppdag teknologien under vann – bli med «Ned i dypet» Oppdag teknologien under vann – bli med «Ned i dypet»
Publisert: 16. juni 2021 Oppdatert: 24. juni 2021
I en helt ny utstilling på Norsk Oljemuseum kan du bli med ned i dypet og oppleve den høyteknologiske virksomheten som skjer i olje- og gassproduksjon subsea.
Utstillingen Ned i dypet er en fascinerende ramme rundt undervisningsopplegget om teknologi. Foto: Shadé B. Martins/NOM
Print Friendly, PDF & Email

«På store havdyp, i stummende mørke, langt fra land finnes det «fabrikker» som produserer olje og gass. Utrolige oppfinnelser har gjort det mulig».

Slik lokkes gjestene på Oljemuseet inn i den helt nye utstillingen «Ned i dypet». Teknologien har hovedrollen i utstillingen. Vi følger de teknologiske sprangene som har gjort at norsk olje- og gassproduksjon har gått fra å være helt avhengig av kompetanse utenfra til å bli verdensledende på subseateknologi. Viktige sprang – og utvalgte oppfinnelser – illustrerer hvordan man har gått fra å være læregutt til mester under vann.

Utstillingen «Ned i dypet» viser hvordan teknologiske sprang har gjort det mulig å produsere stadig mer olje- og gass fra subsea-installasjoner, uten plattformer på overflaten. Illustrasjon: SixSides

«Romfart» under vann

Subseateknologi sammenlignes gjerne med romfart. Fordi høyteknologiske løsninger skal utvikles til å fungere i et ugjestmildt miljø hvor mennesker ikke kan komme til og assistere hvis prosesser ikke virker som de skal.

Nå foregår halvparten av norsk olje- og gassproduksjon fra subseainstallasjoner – ikke fra en plattform på havoverflaten. Sikkerhet for folk og omgivelser og målet om å bygge ut flere felt på en lønnsom måte, har vært driverne i utviklingen. Kunnskap om undervannsteknologi er også avgjørende for å utvikle nye, framtidige næringer i havet, som offshore vind, produksjon av hydrogen fra naturgass eller utnyttelse av havbunnsmineraler. Dette skal utstillingen «Ned i dypet» gi besøkende et inntrykk av.

Den omsluttende filmopplevelsen spiller seg ut over, under og rundt deg som besøker utstillingen «Ned i dypet». Opplevelsen skal gi deg en fornemmelse av den høyteknologiske olje- og gassproduksjonen som foregår under vann – og mulighetene teknologien gir for framtidige næringer i havet. Illustsrasjon: CentreScreen

Omsluttende filmopplevelse

Utstillingens hovedelement er en animert filmopplevelse som tar de besøkende med fra verdensrommet, bryter havoverflaten, går ned på havbunnen, ned gjennom undergrunnen til oljen og gassen i reservoaret og følger den opp igjen, gjennom subseateknologiske strukturer som en separator, en kompressor og fleksible stigerør. Alt dette er teknologiske løsninger som gjør produksjon på norsk sokkel mulig.

Den animerte filmopplevelsen omslutter de besøkende som selv skal kunne avdekke mer kunnskap underveis i filmen. «Lerretet» er en kube over publikum og en man bøyer seg fram og ser ned i.

Flytende havvind benytter teknologi kjent fra subsea olje- og gassproduksjon. Slik vises det i den nye utstillingen «Ned i dypet». Illustrasjon: CentreScreen

Dataspill for å teste teknologien

Norsk Oljemuseum ønsker å nå et ungt publikum forståelse av at interesse for og kunnskap om teknologi er spennende og avgjørende for både olje- og gassnæringen og framtidens havnæringer.

Derfor har utstillingen også tre interaktive spill. Der utfordres publikums forståelse av å sette sammen en brønnramme på havbunnen, av flerfase transport av olje og gass og av hvordan autonome, selvgående droner er viktige redskap for blant annet å kartlegge havbunnen.

Gode samarbeidspartnere

Norsk Oljemuseum har kunnet realisere utstillingen «Ned i dypet» takket være støtte fra Equinor – Morgendagens helter og Olje- og energidepartementet.

Utstillingen er blitt til i samarbeid med utstillingsdesignere i SixSides og det digitale innholdet har CentreScreen jobbet fram.

Fra lørdag 19. juni er utstillingen åpen for publikum. Offisiell åpningsfest planlegges til høsten.