Ny utstilling om energi- og klimautfordringen i 2019 Ny utstilling om energi- og klimautfordringen i 2019
Publisert: 21. august 2018 Oppdatert: 22. august 2018
Energi- og klimautfordringen er en av de største verden står overfor. Og temaet er knyttet nært opp til Norsk Oljemuseums fortelling. Derfor starter vi nå det viktige arbeidet med å lage en helt ny utstilling om klimaendringer og energibehov.
Illustrasjon: Kvorning Kommunikation & Design
Print Friendly, PDF & Email

Verdens energibehov er økende og det forbrukes i dag mer energi på kloden en noensinne gjennom historien. Kull, olje og gass utgjør 82 prosent av den globale energimixen – og denne fossile andelen har ikke sunket det siste året. Problemstillingene omkring energiproduksjon og klimaendringer står på den offentlige dagsorden mer enn noen gang. På oljemuseet planlegger vi i disse dager en helt ny utstilling om energi- og klimautfordringene.

Kom med innspill!

I 2013 åpnet oljemuseet sin første utstilling om dette temaet med tittelen «Energi – problemet eller løsningen?». Etter fem år har det skjedd mye på dette feltet, og vi ønsker nå å lage en ny utstilling med andre innfallsvinkler og oppdaterte kilder. Målet med utstillingen skal være å presentere en mest mulig balansert og troverdig framstilling av et komplekst og kontroversielt tema. Noen sentrale spørsmål kan være: Hvordan har vi kommet dit vi er i dag, hva slags virkemidler finnes for å redusere klimagassutslipp og hva vil dette bety for energinasjonen Norge?

For å lykkes i ambisjonen om å framstille temaet på en mest mulig balansert måte inviterer vi nå fagpersoner og representanter for interesseorganisasjoner til å delta i workshops og møter. Museet ønsker alle innspill velkommen. Så ta gjerne kontakt med utstillingsleder Anja W. Fremo, anja@norskolje.museum.no.

På dette grunnlag vil museet selv velge de innfallsvinkler, kilder og virkemidler som vi tror vil skape en god utstilling. Og en god utstilling om et slikt tema skal helst være både lærerik, provoserende og tankevekkende på en gang.

Åning til våren

Våren 2018 utlyste vi en idékonkurranse om dette utstillingsprosjektet for å finne en samarbeidspartner innen utstillingsdesign og arkitektur som kan bidra til å gi et spennende resultat. Valget falt på den danske utstillingsarkitektene Kvorning Kommunikation & Design fra København. Equinor vil bidra til en vesentlig del av finansieringen gjennom selskapets samarbeidsavtale med museet. Vi har også søkt om et støtte fra Olje- og energidepartementet. Hvis alt går etter planen vil den nye utstillingen åpne seinest innen utgangen av mai 2019.