Print Friendly, PDF & Email
Nordøst Frigg
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 22. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Våren 1974 oppdaget Elf Nordøst Frigg 18 km nordøst for Friggfeltet. Feltet var den første Friggsatellitten som ble satt i produksjon.

Reservoar og utvinningsstrategi
Nordøst Frigg er en geologisk del av Friggfeltet. Produksjonen foregikk ved trykkavlasting.

Transport 

Friggområdet
Transportløsning for Friggområdet

Gassen gikk i rør til Friggfeltet, ble behandlet på Frigg TCP2, og transportert til St Fergus i Skottland
gjennom den norske Friggrørledningen.

Utbyggingsløsning
Kontrolltårnet (Field Control Station, FCS) sto svingende i sjøen på 100 meters dyp. Seks undervannsbrønnhoder i en brønnramme var koblet til kontrolltårnet.
Brønnrammen ble installert på havbunnen i juni 1981. Det ble brukt dykkere både til installering
og senere til vedlikehold. Installasjonene på havbunnen besto av et manifoldsystem, ventilsystemer og rørledninger til Friggfeltet. Modulene for behandling, måling og kompresjon av gassen fra Nordøst Frigg ble installert på TCP2 i juli 1983. For å hindre hydratplugger i gassrøret fra Nordøst Frigg ble metanol sendt fra Frigg TCP2 og injisert i gassledningen ved Nordøst Frigg. Kontrolltårnet var normalt ubemannet, og produksjonen ble fjernstyrt fra Frigg. Nordøst Frigg var den første installasjonen på norsk sokkel som i 1996 ble fjernet og resirkulert etter endt bruk.

Nordøst
Nordøst Frigg. Foto: Elf

Nordøst-Frigg
Illustrasjon: Elf

Kart

Nordøst

Fakta om Nordøst Frigg

 

Blokker 25/1 og 30/10
Utvinningstillatelse 024, 030 og 415
Tildelt 1969 og 2007
Utvinnbare reserver totalt
11,60 mrd Sm³ gass
0,10 mill  Sm³ kondensat
Funnår 1974
Godkjent utbygget  12.09.1980
Produksjonsstart 01.12.1983
Produksjonsstans 08.05.1993
Operatør (1974-1993) Elf Petroleum Norge 
Driftsorganisasjon Stavanger
Hovedforsyningsbase Dusavik
Rettighetshavere pr. 1983
Esso 40,00%
Elf Petroleum Norge 25,00%
Norsk Hydro 20,00%
Total Marine Norsk 12,00%
Statoil 3,00%


Nettlenker