Print Friendly, PDF & Email
Odin
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 22. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Odin var et gassfelt 26 kilometer nord for Friggfeltet der vanndybden er 103 meter. Feltet hadde produksjonsstart den 1. april 1984. Produksjonsslutt var den 1. august 1994. Operatør var Esso Norge AS som også var hundre prosent rettighetshaver.

Reservoar og utvinningsstrategi
Odinreservoaret er en geologisk del av Friggfeltet. Produksjonen foregikk ved trykkavlasting.

Transport 

Friggområdet
Transportløsning for Odin på Friggområdet

Gassen ble transportert i en 20″ rørledning til Frigg TCP2 der det meste av behandlingen av gassen ble
foretatt før den ble transportert i Friggrørledningen til St Fergus i Skottland.

Utbyggingsløsning
Feltet ble regnet som marginalt og det ble derfor lagt vekt på rimelige tekniske løsninger. Esso bygde
ut feltet med en enkel stålplattform med utstyr for begrenset gassbehandling, samt en 26 kilometer
lang rørledning til Friggfeltet. Plattformen ble installert i juli 1983. Boringen av de 12 produksjonsbrønnene
startet i desember 1983 og varte til januar 1985. Odinplattformen hadde eget boretårn, men var avhengig av hjelperiggen Treasure Hunter for håndtering av boreslam og bore-/foringsrør i borefasen.
Feltet kom i drift 1. april 1984 så snart den første brønnen var klar til produksjon.
Odin ble stengt ned den 1. august 1994 etter ti års produksjon. Da hadde 27,3 milliarder Sm³ gass og 200.000 Sm³ kondensat blitt produsert og solgt til British Gas Corporation. Plattformen som ble fjernet i 1996/97, var den første komplette produksjonsplattformen som ble fjernet fra norsk sokkel. Ved demonteringen ble 98 prosent av plattformen resirkulert.

Odin2_web
Odinplattformen. Foto: ExxonMobil

Kart

Odin

Fakta om Odin

 

Blokk 30/10
Utvinningstillatelser  030 og 415
Tildelt 1969 og 2007
Utvinnbare reserver totalt
27,30 mrd Sm³ gass
0,20 mill Sm³ kondensat
Funnår 1974
Godkjent utbygget  18.07.1980
Produksjonsstart  01.04.1984
Operatør Esso E&P Norway
Driftsorganisasjon Stavanger
Rettighetshavere pr. 1994
Esso 100%

 

Nettlenker

Navnet Odin

Odin er i norrøn mytologi den mektigste guden. Han er gift med gudinnen Frigg.