Merkedager i oktober 2018 Merkedager i oktober 2018
Publisert: 19. oktober 2018 Oppdatert: 2. november 2018
I oktober er det 30 år siden produksjonsstart for Øst Frigg og Tommeliten. Det er 25 år siden produksjonsstart for Draugen. Det er 20 år siden Franpipe-rørledningen ble tatt i bruk, og 20 år siden produksjonsstart for Gullfaks Sør.
Print Friendly, PDF & Email

1. oktober 1988: Øst Frigg produksjonsstart
Øst Frigg var et satellittfelt tilknyttet Friggfeltet. Det lå på 110 meters vanndyp, 18 km fra selve Friggfeltet.  Det ble plassert to brønnrammer på havbunnen. Øst Frigg ble stengt ned den 22. desember 1997 etter ni års produksjon.
Les mer: Kulturminne Frigg

3. oktober 1988: Tommeliten-feltet  produksjonsstart
Tommeliten-feltet ligger 11,8 km vest for Edda og består av to forekomster; Gamma og Alpha.  Gamma ble bygget ut med et undervanns produksjonssystem. Produksjonen fra Tommeliten Gamma ble avsluttet i august 1998.
Les mer: Kulturminne Ekofisk

19. oktober 1993: Draugen-feltet produksjonsstart
Klokken 00:40 den 19. oktober 1993 ble den aller første oljen produsert i Norskehavet. Et tidspunkt, en dato og en begivenhet som er viktig i norsk petroleumshistorie. Dette var første gang på norsk sokkel det ble produsert olje nord for 62. breddegrad.
Les mer: Industriminne Draugen

1.oktober 1998: Franpipe- rørledningen tatt i bruk, med navnet NorFra
Franpipe er en 42» rørledning som går fra stigerørsplattformen Draupner E til mottaksterminalen ved Dunkerque i Frankrike. Rørledningen er 840 km lang, noe som gjorde den til den daværende verdens lengste undersjøiske rørledning. Det er hovedsakelig gass fra Trollfeltet som går gjennom rørledningen. Den første kontraktfestede gassleveransen via Franpipe til Dunkerque skjedde 1. oktober 1998, men gasstransport startet opp fra 1. juli. Rørledningen har en kapasitet på 15 mrd. kubikkmeter årlig. NorFra skiftet navn til Franpipe 1.oktober 1999. Navneskiftet kom på grunn av navnelikhet med sjømatfirmaet Norfra, med hovedkontor i Tromsø

10. oktober 1998:  Gullfaks Sør-feltet produksjonsstart
Gullfaks Sør, som også inkluderer de separate strukturene Rimfaks, Gullveig, Skinfaks og Gulltopp er satellitter til Gullfaksfeltet.