Merkedager i mars 2018 Merkedager i mars 2018
Publisert: 7. februar 2018 Oppdatert: 5. april 2018
I mars er det 20 år siden Troll oljerør II ble godkjent utbygd. Det er 53 år siden avtale ble inngått mellom Norge og Storbritannia om delelinje i Nordsjøen. Det er 5 år siden produksjonsstart for feltene Hyme og Skuld.
Grenselinjer i Nordsjøen per 1965. Kart fra Hvem, hva, hvor 1965.
Grenselinjer i Nordsjøen per 1965. Kart fra Hvem, hva, hvor 1965.
Print Friendly, PDF & Email

10. mars 1965: Avtale inngått mellom Norge og Storbritannia om delelinje i Nordsjøen, om avgrensning av kontinentalsokkelen mellom de to land
Les mer: Grenselinjer i Nordsjøen, Norsk Oljemuseums årbok 1992 

15. mars 1998    Troll oljerør II godkjent utbygd. Troll Oljerør II transporterer oljen fra Troll C-plattformen til Mongstad, og var ferdigstilt til oppstarten av Troll C-plattformen i 1999
Les mer: Olje til Mongstad

5. mars 2001    Frøy-feltet produksjonsslutt
Les mer: kulturminne Frigg

mars 2013:  To små felt ble satt i produksjon med få dagers mellomrom. Den 2. mars hadde  Hyme-feltet produksjonsstart, mens den 19.  hadde Skuld-feltet produksjonsstart. Hyme og Skuld ble bygget ut med undervannsinstallasjoner i Norskehavet. Hyme ble knyttet opp til Njord, og Skuld ble knyttet opp til Norne.
Les mer: Hyme og Skuld

Stikkord