Subsea historieprosjektet er i gang! Subsea historieprosjektet er i gang!
Publisert: 11. august 2016 Oppdatert: 3. januar 2017
Prosjektet med å lage en bok og nettside om norsk subseahistorie er nå i gang. I august startet professor Arnfinn Nergaard, UiS, som forfatter i prosjektet sammen med seniorforsker Kristin Øye Gjerde ved Norsk Oljemuseum.
Kristin Øye Gjerde og Arnfinn Nergaard på kaien utenfor oljemuseet. Foto: NOM/Jan A. Tjemsland
Print Friendly, PDF & Email

De har store mengder stoff å arbeide seg gjennom når historien skal formidles. Gjennom flere år har oljemuseet systematisk samlet inn materiale i form av rapporter, avisartikler, arkivmateriale, intervjuer – og dessuten foto og film. Dette skal nå gjennomgås.

Målet er å skrive en bok som er lett tilgjengelig for folk flest – og informativ nok til å gi journalister, nye generasjoner av ingeniører og andre som skal ha sitt arbeid innen oljeindustrien nødvendig basisinformasjon om undervannsteknologisk utvikling. Boken skal utgis på norsk og engelsk og suppleres med et eget nettsted som kan formidle lenker og film.

Norsk undervannsteknologi har i dag blitt en verdensledende industri med en betydelig eksport og mange norske arbeidsplasser. Det er en viktig industri også i den nedgangsperioden oljenæringen opplever nå.

Du kan bidra
Vi ønsker fortsatt bidrag fra folk med kjennskap til bransjen og tar gjerne imot skriftlige dokumenter av alle typer som rapporter og planer fra selskaper samt dagbøker, ideskisser og møtenotater fra privatpersoner osv. De kan gi et unikt innblikk i hvordan selskaper og enkeltpersoner bidro til utviklingen av norsk undervannsteknologi. Større arkiver tas vare på av Norsk Olje- og gassarkiv.

Museet ønsker videre å samle inn foto, film og historiske gjenstander. Flere sentrale personer i norsk subseavirksomhet vil bli intervjuet.

I tillegg er alle som ønsker å fortelle om hendelser og episoder fra det norske undervannsmiljøet hjertelig velkomne til å sende inn skriftlige bidrag til museet. For museet er det viktig å få frem sentrale momenter i teknologiutviklingen og både suksesshistorier og tabber kan være med.

I sommer er det sendt en forespørsel til en rekke oljeselskaper og bedrifter om å være med å støtte bok og nettsideprosjektet økonomisk. Norsk Oljemuseum håper med det å få den nødvendige drahjelp fra industrien for å ferdigstille prosjektet i løpet av 2018.

Spørsmål og henvendelser rundt prosjektet kan rettes til Kristin Øye Gjerde på e-post: kristin@norskolje.museum.no