Samler dokumentasjon om Kielland-ulykken Samler dokumentasjon om Kielland-ulykken
Publisert: 6. mars 2023 Oppdatert: 6. mars 2023
Norsk Oljemuseum arbeider med et historisk dokumentasjonsprosjekt om Alexander L. Kielland-ulykken.
Den havarerte Alexander L. Kielland-plattformen ble etter snuingen senket i Nedstrandsfjorden. Foto: Sven Tønnessen/Norsk Oljemuseum
Print Friendly, PDF & Email

Prosjektet er etablert for å dokumentere overlevende og etterlattes opplevelser samt Kielland-nettverkets arbeid i forbindelse med ulykken som skjedde for om lag 43 år siden,  den 27. mars 1980.

Mandatet for prosjektet er:

  • å samle dokumentasjon, innhente og tilgjengeliggjøre kunnskap om Alexander L. Kielland-ulykken, som kan belyse saken og danne grunnlag for forskningsprosjekt, artikler, utstillinger, bøker, kulturelle aktiviteter o.a.
  • å bidra til at pårørende, overlevende og andre berørte personer etter Alexander L. Kielland-ulykken føler seg sett, hørt og tatt på alvor – og at de så langt det er mulig får svar på spørsmål.

Det er bevilget til sammen åtte millioner kroner fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Olje- og energidepartementet til gjennomføringen av prosjektet over en treårsperiode. Stortingsvedtaket om dette ble fattet i juni 2021 i forbindelse med framleggingen av Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med Alexander L. Kielland-ulykken.

Prosjektet går over en treårsperiode fram til februar 2025. Norsk Oljemuseum har en dokumentasjonsfaglig og uavhengig tilnærming både i sitt arbeid med kilder og i relasjon til samarbeidspartnere som involveres i prosjektet.

Minnebank
«Noe av det vi jobber med i dokumentasjonsprosjektet er å samle inn historiene til involverte i ulykken», sier prosjektleder Else M. Tungland.

Prosjektleder Else M. Tungland

Tungland  har bakgrunn som samfunnsforsker og har tidligere vært forfatter og bidragsyter til flere bøker om ulykken der riggen Alexander L. Kielland kantret i Nordsjøen. I ulykken omkom 123 av de 212 som var om bord, mens 89 overlevde.

«Mange er allerede intervjuet, og historiene deres er publisert i ‘Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken’ ved Universitetsbiblioteket i Stavanger», forteller Tungland.

Hittil er det flest nordmenn som er intervjuet, men det var også utenlandske arbeidere på om bord på riggen da ulykken skjedde, blant annet 34 britiske statsborgere. Av disse omkom 23, mens 11 overlevde.

Minnebanken er tilgjengelig på Universitetsbibliotekets nettside:
Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken

Dokumentasjonsprosjektet har fått kontakt med overlevende og etterlatte til vel halvparten av disse, og i fjor ble det gjennomført to turer til UK der prosjektlederen møtte pårørende etter ulykken. Intervjuene med disse vil også bli publisert i Minnebanken, forutsatt at de pårørende samtykker til dette.

Bilder, gjenstander og annen dokumentasjon som folk gjerne har tatt vare på i egne arkiv, er også interessante for prosjektet.

«Vi ønsker kontakt med alle som har noe de ønsker å dele», avslutter Else M. Tungland.

Kontaktinformasjon
Else M. Tungland, prosjektleder
e-post: else@norskolje.museum.no