20 interessante år med Norsk Oljemuseum 20 interessante år med Norsk Oljemuseum
Publisert: 2. mai 2019 Oppdatert: 29. mai 2019
20. mai er det 20 år siden Norsk Oljemuseum åpnet dørene til den karakteristiske museumsbygningen på Kjeringholmen i Stavanger sentrum. Minst 1,8 millioner gjester har besøkt museet på disse 20 årene.
Kong Harald åpnet Norsk Oljemuseum 20. mai 1999. (Foto: Norsk Oljemuseum)
Print Friendly, PDF & Email

–Oljemuseet er i ferd med å bli et voksent museum. De 20 første årene har til fulle vist at interessen for norsk oljehistorie er stor, sier Finn E. Krogh.

Han har vært direktør på Norsk Oljemuseum siden før dørene åpnet for publikum. 20. mai var det 20 år siden museet med ansvar for å formidle historien om den norske petroleumsvirksomheten på Kjeringholmen i Stavanger ble åpnet av Kong Harald. 

Kongen sto for åpningen

–Jeg husker veldig godt denne vårdagen i 1999 da vi tok imot Kong Harald og viste han rundt i det flunkende nye museet. Det var en stor dag for oss og en stor dag for Stavanger, minnes museumsdirektøren. 

Norsk OIjemuseum har status som nasjonalt museum for formidling av historien om den norske petroleumsvirksomheten. Museets visjon er “Kunnskap og opplevelser som skaper nysgjerrighet og innsikt”.  

–Vi gjør vårt beste for å leve opp til visjonen vår, både i møte med gjestene som kommer til museet og i form av dokumentasjons- og forskningsprosjekter vi gjennomfører, sier Krogh.

Sjekk ut dokumentasjonsprosjektene her.

Høydepunkt i kø

Gjennom de første 20 årene har museet arbeidet med mange forskjellig tema og innfallsvinkler til oljehistorien. Noe er verdt å framheve. 

 – Vi har jobbet med mange spennende tema opp gjennom årene, men hvis jeg skal peke på noen høydepunkter så må det være den sammenhengende rekken av fem industriminneprosjekter vi har produsert gjennom de siste 15 årene, samt det grundige arbeidet vi gjorde omkring nordsjødykkerne i perioden 2005-2010. De siste årene har vi også styrket formidlingstilbudet vårt med ny geofaglig utstilling og en oppdatert utstilling om energi- og klimautfordringen. 

Første spadestikk for det nye museumsmagasinet ble tatt i februar i fjor. Til høsten skal bygget stå ferdig. (Foto: Shadé Barka Martins/Norsk Oljemuseum)

– Og så må vi ikke glemme byggingen av nytt museumsmagasin i Dusavik! Etter 10 år med planlegging og finansiering lyktes det å få 62,6 mill. kroner fra Olje- og energidepartementet til å realisere et nytt og moderne bygg. Det skal vi ta i bruk i september 2019, sier Krogh. 

Den karakteristiske bygningen preger sjøfronten i Stavanger. (Foto: Fredrik Ringe)

Museum for alle

Museumsbygningen på Kjeringholmen i Stavanger er tegnet av arkitektene Lunde & Løvseth. Bygget ble valgt etter en arkitektkonkurranse og er i dag et av byens desiderte signalbygg, en attraksjon i seg selv, fotografert og brukt i utallige sammenhenger som reklame for Stavanger og regionen.  

Bygget forteller en historie i seg selv. Den høyreiste bygningskroppen symboliserer det norske grunnfjellet, den store utstillingshallen skal forestille det flate, jærske kystlandskapet, mens de tre blanke sylinderne i sjøen representerer installasjonene i havet. 

Museumsbygningen var omstridt da den ble bygd og underskriftskampanjer demonstrerte mot “en Berlinmur” på Kjeringholmen. Siden museet åpnet, har de kritiske røstene stilnet.  

Fjorårets besøksrekord ble feiret med kake.

1,8 millioner besøkende

– Vi opplever at oljemuseet er et bygg og et museum byen er stolt av. Ti-tusenvis av skoleelever besøker museet hvert år og får dermed et forhold til både historien og stedet. Lokalbefolkningen tar gjester med seg hit og næringslivet bruker museet som en møtearena med noe ekstra. Ikke minst på grunn av bevertning med høy kvalitet fra museumsrestauranten Bølgen & Moi, sier Siri I. Vinje, leder for publikum og marked ved Norsk Oljemuseum. 

Det er lett å ha det gøy for den som besøker Norsk Oljemuseum. Her er det aktiviteter for både store og små. (Foto: Shadé B. Martins/Norsk Oljemuseum)

I tillegg kommer turistene fra inn og utland. –Gjennom disse 20 årene har minst 1,8 millioner gjester besøkt museet. Publikumsundersøkelsene viser at de aller fleste går fornøyde ut herfra – det tyder også anmeldelsene på TripAdvisor og Google på. Museet får meget gode tilbakemeldinger. Dermed spres godord om museet, som igjen gir en positiv besøksspiral, sier Vinje.  

Fortid og framtid

Oljemuseet forteller historien om den norske oljevirksomheten, siden før starten for mer enn 50 år siden. I oktober er det 50 år sien riggen Ocean Viking fant Ekofisk-feltet, den gang verdens største oljefelt til havs. 

Funnet forandret Norge – og gjennom disse 50 årene har olje- og gassvirksomheten bidratt til å gjøre landet til en rik velferdsnasjon, med en høyt utdannet og kvalifisert befolkning. Industrien har gått fra å ha et skittent cowboy-rykte til å være i den teknologiske og sikkerhetsmessige verdenstoppen.  

Den nye energi- og klimautstillingen «Klima for endring» åpner 7. mai.

Ny klimautstilling

Samtidig fører klimatrusselen og presset mot fossile energikilder til at olje- og gassindustrien ikke ses på med like stor velvilje og beundring i alle leire som den en gang gjorde. 

– Samtidig som museet markerer sine 20 første år, åpner vi en ny energi- og klimautstilling. “Klima for endring” tar for seg hvordan bruk av fossil energi bidrar til temperaturøkning på jorda. Utstillingen peker på endringer som må skje i det internasjonale samfunnet, i markedet, teknologisk, i olje- og gassnasjonen Norge og for hver og en av oss, hvis vi skal greie å stoppe global oppvarming, sier utstillingsleder Anja W. Fremo.  

Det 20 år gamle museet fortsetter å fortelle stadig nye historier med tilknytning til den norske petroleumsindustrien.