Kulturminner Kulturminner
Norsk Oljemuseum gjennomfører dokumentasjonsprosjekter for å ivareta kulturminneverdier i olje- og gassektoren.
Draugen – en kjempe på et bein.
Draugen – en kjempe på et bein. Foto: A/S Norske Shell

Fra 2016 til 2018 pågikk prosjektet Industriminne Draugen. Tidligere prosjekter har vært Kulturminne Ekofisk, Kulturminne Frigg, Kulturminne Statfjord og Kulturminne Valhall.

Les mer på: kulturminneprosjekter