Energi: Problem eller løsning?
Publisert: 27. november 2015 Oppdatert: 29. januar 2019
Verden trenger energi, mens kloden forurenses. Gå inn i dilemmaene og løsningene på verdens energibehov og klimakrise.
Foto: Fredrik Ringe
Print Friendly, PDF & Email

Energi og klima er kanskje vår tids viktigste utfordring. Klodens økende befolkning trenger stadig mer energi. Mer energi betyr som regel økte utslipp av klimagasser.

Er det mulig å øke energiproduksjonen uten å overskride det såkalte togradersmålet? Hvor står vi i dag? Hva gjør vi i Norge?

Norsk Oljemuseum presenterer en utstilling som tar for seg de viktigste dilemmaene vi i dag står overfor i energi- og klimapolitikken:

Klima eller olje? Klima eller naturvern? Klima eller velstand?