Print Friendly, PDF & Email
Tordis
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 28. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Tordis er et oljefelt som ligger på 200 meters havdyp mellom Snorre og Gullfaks nord i Nordsjøen. Tordisfeltet ble påvist i 1987 og startet produksjon i juni 1994. Produksjonen fra forekomstene Tordis Øst, Borg og Tordis Sørøst ble startet opp i henholdsvis desember 1998, juli 1999 og desember 2001.

Reservoar og utvinningsstrategi
Reservoarene i Tordis og Tordis Øst består av sandsten av mellomjura alder. Reservoaret i Borg består av sandsten av senjura alder, og reservoaret i Tordis Sørøst består av sandsten fra både mellomjura og senjura alder. Reservoarene på Tordisfeltene ligger på 2.000-2.500 meters dyp.
Utvinning fra Tordis og Tordis Sørøst skjer gjennom trykkvedlikehold ved hjelp av vanninjeksjon, og naturlig vanndriv. Utvinningen fra Borg foregår med fullt trykkvedlikehold ved hjelp av vanninjeksjon, og utvinningen på Tordis Øst med trykkstøtte fra naturlig vanndriv.

Transport 

Gullfaks
Transportløsning for Tordis på Gullfaksområdet

Brønnstrømmen fra Tordis blir transportert til Gullfaks C for prosessering og eksport.

Utbyggingsløsning
Tordis er bygget ut med en sentral havbunnsmanifold, tilknyttet syv separate satellittbrønner og to
havbunnsrammer. To rørledninger knytter feltet opp mot Gullfaks C-plattformen ti kilometer unna. På
Gullfaks C finner behandling av petroleumsstrømmen sted. Det blir utvunnet mest olje, men også gass og gasskondensat. I 2007 ble et undervanns separasjonsanlegg
satt i drift. Anlegget var verdens første fullskalaanlegg for separasjon av vann og sand på havbunnen. Tordis Øst, Borg og Tordis Sørøst er bygget
ut med havbunnskompletterte brønner koblet til produksjonsanlegget på Tordis.

Gullfaks
Gulfaks i forgrunnen, med Tordis havbunnsinstallasjoner i bakgrunnen. Illustrasjon: FMC Technologies

Tordis
Tordis havbunnsinstallasjoner. Illusttrasjon: FMC Kongsberg Subsea

Kart

Tordis

Fakta om Tordis

 

Blokk 34/7
Utvinningstillatelser  089
Tildelt 1984
Utvinnbare reserver totalt
66,20 mill Sm³ olje
4,80 mrd Sm³ gass
1,90 mill tonn NGL
Gjenværende reserver 31.12.2016
7,10 mill Sm³ olje
0,50 mrd Sm³ gass
0,3 mill tonn NGL
Funnår 1987
Godkjent utbygget  14.05.1991
Produksjonsstart 03.06.1994
Operatør Statoil
Rettighetshavere
Statoil 41,50%
Petoro 30,00%
ExxonMobil 16,10%
Idemitsu Petroleum 9,60%
DEA Norge 2,80%

Nettlenker

Navnet Tordis

Ifølge «Sturlunga Saga», som i hovedsak er skrevet av en brorsønn av Snorre, førte Snorre Sturlason selv et særdeles begivenhetsrikt liv. Foruten at Snorre var gift et par ganger, og begge ganger slik at han økte sin makt og rikdom, fikk han også barn utenfor ekteskap med minst tre forskjellige kvinner. En av frilledøtrene var Tordis, som i 1224 ble gift med Snorres fiende, høvdingen Torvald Snorrason i Vatnsfjørdur (Vatnsfjörður) på Island.