Print Friendly, PDF & Email
Øst Frigg
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 22. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Øst Frigg er et satellittfelt som ligger ca. 18 kilometer øst for Frigg, i blokkene 25/1 og 25/2. Vanndypet er 110 meter. Reservene i feltet ble anslått til å være 9 milliarder Sm³ gass. Øst Frigg hadde de samme rettighetshavere som Friggfeltet. Øst Frigg var det første helt plattformløse feltet i drift i Nordsjøen.

Reservoar og utvinningsstrategi
Reservoaret er av samme alder som Friggreservoaret og ligger på samme dyp. Feltet består av to separate strukturer. Produksjonen foregikk med naturlig trykkavlasting.

Utbyggingsløsning 

Friggområdet
Transportløsning for Øst Frigg på Friggområdet

Utbyggingen besto av to brønnrammer og en ramme som var en samlestasjon for gassen fra brønnrammene.
Produksjonen ble fjernstyrt fra Friggfeltet, der gassen også ble behandlet. Gassen ble transportert
gjennom den norske Frigg-rørledningen til St Fergus i Skottland og solgt til British Gas under
Frigg-kontrakten. Undervannsteknologien som ble benyttet, var basert på forskningsprosjektene SKULD og SUPERSKULD. Utbyggingen skjedde i nært samarbeid med Kongsberg Våpenfabrikks oljedivisjon,
det senere Kongsberg Offshore som var med både i prosjekt- og undersøkelsesfasen og i konstruksjons og byggefasen. Produksjonen startet i 1988 og ble avsluttet i 1997. Da hadde feltet produsert 9,2 milliarder Sm³ gass og 100.000 Sm³ kondensat. De fem produksjonsbrønnene ble plugget i løpet av første halvår 1999 og
brønnrammene fjernet i 2001.

Øst
Øst Frigg. Illustrasjon: Svein Bjur/Elf

Kart

Øst

Fakta om Øst Frigg

 

Blokker 25/1 og 25/2
Utvinningstillatelser 024, 026 og 112
Tildelt 1969 og 1985
Utvinnbare reserver totalt
9,2 mrd Sm³ gass
0,1 mill  Sm³ kondensat
Funnår 1974
Godkjent utbygget  14.12.1984
Produksjonsstart 01.10.1988
Produksjonsslutt 22.12.1997
Operatør Elf Petroleum Norge  
Driftsorganisasjon Stavanger
Hovedforsyningsbase Dusavik
Rettighetshavere pr. 1995
Elf Petroleum Norge 37,23%
Norsk Hydro 32,11%
TOTAL Norge AS 20,23%
Statoil (SDØE 1,46%) 10,43%

 

Nettlenker