Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere
Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM
Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM

Norsk Oljemuseum er organisert i avdelinger for administrasjon, utstillinger og formidling, dokumentasjon og forskning og for arrangementer.

Administrasjon

Finn E Krogh


Finn E. Krogh, direktør
TLF 51 93 93 02
MOBIL 97 54 84 43
finn@norskolje.museum.no

Håvard Næsje, driftssjef
TLF 51 93 93 10
MOBIL 90 58 76 77
havard.nesje@norskolje.museum.no

Ingeborg Løland


Ingeborg Idsøe Løland, kontorleder
TLF 51 93 93 00
iil@norskolje.museum.no

Egil Idsø

Egil Idsø, museumstekniker
TLF 51 93 93 00
egil@norskolje.museum.no

Utstillinger og formidling

Anja W. Fremo, utstillings- og formidlingsleder
TLF 51 93 93 11
MOBIL 97 65 53 84
anja.fremo@norskolje.museum.no

Ansatte, medarbeidere


Jørn Bjerga, museumspedagog
TLF 51 93 93 12
jorn@norskolje.museum.no

Paul Hogstad


Paul Hogstad, museumspedagog
TLF 51 93 93 13
paul@norskolje.museum.noJulia Stangeland, museumspedagog
TLF 51 93 93 00
julia@norskolje.museum.no

Dokumentasjon og forskning


Björn Lindberg, fagsjef
TLF 51 93 93 03
MOBILTLF: 90 21 31 91
bjorn@norskolje.museum.no

Synnøve Hageberg


Synnøve Hageberg, bibliotekar
TLF 51 93 93 08
synnove@norskolje.museum.no

Kristin Øye Gjerde


Kristin Øye Gjerde, seniorforsker
TLF 51 93 93 04
kristin@norskolje.museum.no

————–

Gunleiv Hadland


Gunleiv Hadland, samlingsforvalter
TLF 51 93 93 05
gunleiv@norskolje.museum.no

Svein Terje Pisani Førland


Svein Terje Pisani Førland, samlingsforvalter
TLF 51 93 93 06
MOBIL 90 76 20 57
svein@norskolje.museum.no

Trude Meland


Trude Meland, forsker
TLF 51 93 93 07
trude@norskolje.museum.no

Jan A Tjemsland


Jan A. Tjemsland, fotoansvarlig
TLF 51 93 93 18
jan@norskolje.museum.no

Shade Martins


Shadé Barka Martins, fotomedarbeider
TLF 51 93 93 18
shade@norskolje.museum.no

--

Ole Jone Eide, seniorforsker
TLF 41 20 79 27
ole.eide@norskolje.museum.no

Publikumstjenester og museumsbutikken

Siri Vinje


Siri I. Vinje, avdelingsleder publikum og marked
TLF 51 93 93 09
siri@norskolje.museum.no

Camilla Thull, arrangementsansvarlig
TLF 51 93 93 16
camilla@norskolje.museum.no

Fredrik Sevheim


Fredrik Sevheim, museumsvert
TLF 51 93 93 00
fredrik@norskolje.museum.no

Alina Fjermestad


Alina Fjermestad, museumsvert
TLF 51 93 93 00
alina@norskolje.museum.no

Marlise Jaun Pedersen


Marlise Jaun Pedersen, museumsvert
TLF 51 93 93 00
marlise@norskolje.museum.no

Rene Schur


René Schur, museumsvert
TLF 51 93 93 00
rene@norskolje.museum.no

Gitte Thuresson


Gitte Njå Thuresson, museumsvert
TLF 51 93 93 00
gitte@norskolje.museum.no