Organisasjon og medarbeidere Organisasjon og medarbeidere
Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM
Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM

Norsk Oljemuseum er organisert i avdelinger for administrasjon, utstillinger og formidling, dokumentasjon og forskning og for arrangementer.

Administrasjon

Finn E Krogh
Finn E. Krogh, direktør
TLF 51 93 93 02
MOBIL 97 54 84 43
finn@norskolje.museum.no

 

Johan Ørke
Johan Ørke, driftssjef
TLF 51 93 93 10
MOBIL 91 32 66 96
johan@norskolje.museum.no

 

Ingeborg Løland
Ingeborg Idsøe Løland, kontorleder
TLF 51 93 93 00
iil@norskolje.museum.no

 

 

Egil Idsø
Egil Idsø, museumstekniker
TLF 51 93 93 00
egil@norskolje.museum.no

 

 

Utstillinger og formidling
Anja W Fremo
Anja W. Fremo, utstillings- og formidlingsleder
TLF 51 93 93 11
MOBIL 97 65 53 84
anja.fremo@norskolje.museum.no

 

Ansatte, medarbeidere
Jørn Bjerga, museumspedagog
TLF 51 93 93 12
jorn@norskolje.museum.no

 

Paul Hogstad
Paul Hogstad, museumspedagog
TLF 51 93 93 13
paul@norskolje.museum.no

 

Elin Rosnes
Elin Rosnes, museumspedagog
TLF 51 93 93 14
elin.rosnes@norskolje.museum.no

 

 

Dokumentasjon og forskning

Finn Harald Sandberg
Finn H. Sandberg, fagsjef
TLF 51 93 93 03
FinnHarald@norskolje.museum.no

 

Synnøve Hageberg
Synnøve Hageberg, bibliotekar
TLF 51 93 93 08
synnove@norskolje.museum.no

 

Kristin Øye Gjerde
Kristin Øye Gjerde, seniorforsker
TLF 51 93 93 04
kristin@norskolje.museum.no

 

Gunleiv Hadland
Gunleiv Hadland, forsker
TLF 51 93 93 05
gunleiv@norskolje.museum.no

 

Svein Terje Pisani Førland
Svein Terje Pisani Førland, samlingsforvalter
TLF 51 93 93 06
MOBIL 90 76 20 57
svein@norskolje.museum.no

 

Trude Meland
Trude Meland, forsker
TLF 51 93 93 07
trude@norskolje.museum.no

 

Jan A Tjemsland
Jan A. Tjemsland, fotoansvarlig
TLF 51 93 93 18
jan@norskolje.museum.no

 

Shade Martins
Shadé Barka Martins, fotomedarbeider
TLF 51 93 93 18
shade@norskolje.museum.no

 

 

Publikumstjenester og museumsbutikken

Siri Vinje
Siri I. Vinje, avdelingsleder publikum og marked
TLF 51 93 93 09
siri@norskolje.museum.no

 

 

 

Camilla Thull, arrangementsansvarlig
TLF 51 93 93 16
camilla@norskolje.museum.no

 

Fredrik Sevheim
Fredrik Sevheim, museumsvert
TLF 51 93 93 00
fredrik@norskolje.museum.no

 

Alina Fjermestad
Alina Fjermestad, museumsvert
TLF 51 93 93 00
alina@norskolje.museum.no

 

Marlise Jaun Pedersen
Marlise Jaun Pedersen, museumsvert
TLF 51 93 93 00
marlise@norskolje.museum.no

 

Rene Schur
René Schur, museumsvert
TLF 51 93 93 00
rene@norskolje.museum.no

 

Gitte Thuresson
Gitte Njå Thuresson, museumsvert
TLF 51 93 93 00
gitte@norskolje.museum.no