Oljemuseet dokumenterer subseahistorien i Norge Oljemuseet dokumenterer subseahistorien i Norge
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 10. august 2016
Norsk undervannsteknologi har i dag blitt en verdensledende industri med mange norske arbeidsplasser. Nå dokumenteres historien i detalj - og du kan bidra.
Print Friendly, PDF & Email

Norsk undervannsteknologi har i dag blitt en verdensledende industri med mange norske arbeidsplasser. Nå dokumenteres historien i detalj – og du kan bidra.

Initiativet til prosjektet kommer fra industrien selv. I januar 2013 hadde en gruppe Statoil-veteraner med Hans Jørgen Lindland i spissen et første møte om å samle den norske subseahistorien. Gruppen ønsket å forankre prosjektet i en uavhengig institusjon og kontaktet derfor Norsk Oljemuseum. Som nasjonalt museum for oljeindustrien var det naturlig for oljemuseet å ta hånd om prosjektet. Veterangruppen bistår nå museet med faglige råd og innspill. Siden starten i 2013 har det blitt avholdt en rekke møter mellom veterangruppen og museet om hva historien og dokumentasjonsarbeidet bør omfatte. Gruppen har også blitt utvidet og inkluderer nå representanter fra ulike kategorier innen industrien, selskaper og offentlige institusjoner.

Du kan bidra
I august 2014 begynte innhentingen av historisk grunnlagsmateriale. Fra før er subseahistorien i Norge lite belyst i tidligere forskning. Historisk grunnlagsmateriale fra privatpersoner og selskaper fra ulike deler av industrien er derfor avgjørende for at historien blir dokumentert på en god måte. Skriftlige dokumenter av alle typer som rapporter og planer fra selskaper samt dagbøker, ideskisser og møtenotater fra privatpersoner gir et unikt innblikk i hvordan selskaper og enkeltpersoner bidro til utviklingen av norsk undervannsteknologi. Arkivering av skriftlig dokumentasjon skjer i samarbeid med Norsk olje- og gassarkiv, som har som oppgave å bevare arkiver fra denne samfunnssektoren for fremtiden med tanke på operativ bruk, forskning og formidling. Museet ønsker videre å samle inn foto, film og historiske gjenstander. Sentrale personer i norsk subseavirksomhet vil bli intervjuet. I tillegg er alle som ønsker å fortelle om hendelser og episoder fra det norske undervannsmiljøet hjertelig velkomne til å sende inn skriftlige bidrag til museet. For museet er det viktig å få frem sentrale momenter i teknologiutviklingen og både suksesshistorier og tabber må være med. Innsendte skriftlige bidrag er av stor verdi fordi de gir innblikk i en hverdag som i liten grad er beskrevet i åpne kilder.

Seniorforsker Kristin Øye Gjerde ved Norsk Oljemuseum er ansvarlig for prosjektet.

Spørsmål og henvendelser rundt prosjektet kan rettes til Kristin Øye Gjerde på e-post: kristin@norskolje.museum.no

Nordøst-Frigg

Illustrasjonen viser Nordøst Frigg hvor produksjonen startet i desember 1983. Dette var første gang et satellittfelt på norsk sokkel ble satt i drift ved hjelp av undervannsteknologi og en feltkontrollstasjon.