Print Friendly, PDF & Email
Norne
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 14. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Norne er lokalisert ca. 80 km nord for Heidrunfeltet i Norskehavet, og ca. 200 km fra Helgelandskysten på 380 meters havdyp. Operatør er Statoil. Norneområdet ligger i Norskehavet og omfatter feltene Norne, Urd og Alve. Det er så langt det nordligste området som er utbygget i Norskehavet.

Reservoar og utvinningsstrategi
Nornereservoaret er i sandsten av jura alder. Feltet inneholder både olje og gass.
Oljen blir produsert ved hjelp av vanninjeksjon. Hovedinjeksjon av gass ble avsluttet i 2005. Etter dette injiseres gass for å unngå for raskt trykkfall i forbindelse med gassproduksjon fra gasskappen.

Transport

Norne
Transportløsning for Norneområdet

Oljen blir lastet på tankskip og transportert til markedet. Gasseksporten begynte i februar 2001 og skjer via en egen gassrørledning, som knytter Norne til Åsgard transport.

Utbyggingsløsning
Feltet er bygget ut med et produksjons- og lagerskip tilknyttet seks brønnrammer på havbunnen. Norne
skipet er 260 x 41 meter med en lagringskapasitet på 719.000 fat olje. Undervannssystemet tilknyttet produksjonsskipet besto opprinnelig av fem brønnrammer. Brønnrammene er plassert i to grupper, en nordlig gruppe med to rammer (en produsent og en injektor) ca 2 km NNØ for skipet og en sørlig gruppe med tre rammer (to produsenter og en injektor) ca. 2 km SV for skipet. Hver ramme har fire brønner. I forbindelse med opplegg for IOR ble det klargjort og etablert for en ny brønnramme (K-rammen) i den
sørlige gruppen.

Norneskipet
Norne A. Foto: Statoil

Norne
Norne A. Illustrasjon: Statoil

Kart

Norne

Fakta om Norne

Blokker 6508/1 og 6608/10
Utvinningstillatelser 128 og 128 B
Tildelt 1986 og 1998
Utvinnbare reserver totalt
91,50 mill Sm³ olje
10,20 mrd Sm³ gass
1,20 mill tonn NGL
Gjenværende reserver 31.12.2016
2 mill Sm³ olje
3 mrd Sm³ gass
0,4 mill tonn NGL
Funnår 1992
Godkjent utbygget 09.03.1995
Produksjonsstart 06.11.1997
Operatør Statoil
Driftsorganisasjon Harstad
Hovedforsyningsbase Sandnessjøen
Rettighetshavere
Petoro 54,00%
Statoil 39,10%
Eni Norge 6,90%

Nettlenker

Navnet Norne

Norner er i norrøn mytologi navn på skjebnegudinnene. De bestemmer livsskjebnen til hvert nyfødt barn og spinner de tråder som avgjør verdens skjebne.