Print Friendly, PDF & Email
Morvin
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 22. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Morvin er et kombinert olje- og gassfelt på Haltenbanken i Norskehavet. Feltet ligger omkring 20 kilometer vest for Åsgard B-plattformen, omkring

Åsgard
Transportløsning for Morvin innen Åsgardområdet

200 kilometer utenfor kysten av Midt-Norge. Havdypet er om lag 350 meter. Morvin ble oppdaget i 2001, og plan for utbygging og drift (PUD) ble sendt inn i februar 2008. Planen fikk en rask behandling, og ble godkjent i statsråd den 25. april 2008. Produksjonen fra feltet begynte i august 2010.

Reservoar og utvinningsstrategi
Reservoarforholdene på Morvin er tilnærmet de samme som på det tilstøtende Kristinfeltet, med
høyt trykk og høy temperatur. Reservoaret vil bli produsert ved trykkavlasting.

Transport
Morvin er knyttet til Åsgard B for prosessering, transporten skjer gjennom en 20 kilometer lang rørledning.

Utbyggingsløsning
Morvin er bygget ut med to produksjonsbrønnrammer og til sammen tre produksjonsbrønner.
Produksjonssystemet på havbunnen bygger på teknologi utviklet for Kristinfeltet.

Morvin
Morvin havbunnsinstallasjon knyttet opp mot Åsgard B. Illustrasjon: Statoil

Kart

Morvin

Fakta om Morvin

 

Blokk 6506/11
Utvinningstillatelser  134 B og 134 C
Tildelt 2000 og 2006
Utvinnbare reserver totalt
9 mill Sm³  olje
4,3 mrd Sm³ gass
1 mill tonn NGL
Gjenværende reserver 31.12.2016
1,9 mill Sm³  olje
1,4 mrd Sm³ gass
0,4 mill tonn NGL
Funnår 2001
Godkjent utbygget  25.04.2008
Produksjonsstart  01.08.2010
Operatør Statoil
Rettighetshavere
Statoil 64,00%
Eni Norge 30,00%
PGNiG Upstream Norway AS 6,00%

 

Nettlenker