Merkedager i mai 2018 Merkedager i mai 2018
Publisert: 30. januar 2018 Oppdatert: 1. juni 2018
I mai er det 40 år siden Volvo-avtalen ble inngått. Det er 25 år siden produksjonen ble stanset på Nordøst-Frigg-feltet, 25 år siden Embla produksjonsstart og 10 år siden Yttergryta ble godkjent for utbygging.
Print Friendly, PDF & Email

08.05.1993          Nordøst-Frigg-feltet produksjonsslutt
Les mer på: kulturminne Frigg

12.05.1993          Embla-feltet produksjonsstart
Les mer på: kulturminne Ekofisk

21.05.2008          Yttergryta-feltet godkjent for utbygging
Les mer: Yttergryta

22. mai 1978:  En prinsippavtale mellom AB Volvo og den norske regjeringen ble inngått om omdanning av Volvo til et svensk-norsk konsern og om deltagelse fra Volvos side i den fjerde konsesjonsrunden for norsk kontinentalsokkel. Avtalen samlet ikke nok støtte hos Volvos aksjonærer, og ble ikke satt ut i praksis.
Les mer: Statsministeren som ville bytte oljeblokker mot Volvo-aksjer