Merkedager i februar 2018 Merkedager i februar 2018
Publisert: 25. januar 2018 Oppdatert: 27. februar 2018
I februar er det 60 år siden brev fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) der det fastslås at det ikke er olje på norsk sokkel. Det er 50 år siden leteboring startet, som førte til funn av Cod-feltet. Cod var det andre oljefunnet på norsk sokkel.
Maersk Giant på Ymefeltet. Foto: Øyvind Hagen/Statoil
Maersk Giant på Ymefeltet. Foto: Øyvind Hagen/Statoil
Print Friendly, PDF & Email

25. februar 1958: Brev fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) der det fastslås at det ikke er olje på norsk sokkel. 24. februar 1958 startet FNs første havrettskonferanse i Genève. Formålet var å utarbeide en grunnlov for verdenshavene. I forbindelse med konferansen hadde Utenriksdepartementet bedt Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) vurdere om det kunne finnes mineralske råstoffkilder under kontinentalsokkelens havområde. NGUs svar var entydig: «Man kan se bort fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»

25. februar 1968: Borestart for letebrønn 7/11-1 (Cod) med Ocean Viking
Les mer: Cod

27. februar 1996: Yme-feltet hadde produksjonsstart. Produksjonen ble nedstengt i 2001. Det planlegges gjenoppstart av produksjonen.
Les mer: Yme

5. februar 2001: Norne gasstransport ble tatt i bruk. Rørledningen går fra Norne til Heidrun
Les mer: Norne gasstransport, Norne, Heidrun

5. februar 2001: Heidrun gasseksport ble tatt i bruk. Rørledningen knytter Heidrun- feltet til Åsgard Transport.
Les mer: Heidrun gasstransport, Heidrun, Åsgard Transport