Merkedager i april 2018 Merkedager i april 2018
Publisert: 1. april 2018 Oppdatert: 2. mai 2018
I april er det 20 år siden grunnsteinen ble nedlagt for museumsbygget til Norsk Oljemuseum. Det er 60 år siden Genevekonvensjonen om kontinentalsokkelen ble vedtatt. Det er 10 år siden Morvin-feltet ble godkjent utbygd. Det er 35 år siden Helgelandsbase etablert. Det er også 100 år siden Norsk Vacuum Oil Company avholdt konstituerende generalforsamling i Kristiania.
Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM
Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM
Print Friendly, PDF & Email

27. april 1918:   Norsk Vacuum Oil Company avholdt konstituerende generalforsamling i Kristiania (Oslo). I 1957 skiftet selskapet navn til Mobil Oil NOR A/S

29. april: Genèvekonvensjonen om kontinentalsokkelen ble vedtatt.  24. februar 1958 startet FNs første havrettskonferanse i Genève. Formålet var å utarbeide en grunnlov for verdenshavene. I forbindelse med konferansen hadde Utenriksdepartementet bedt Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) vurdere om det kunne finnes mineralske råstoffkilder under kontinentalsokkelens havområde. NGUs svar 25. februar var entydig: «Man kan se bort fra muligheten for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst.»
Les mer: Grenselinjer i Nordsjøen, Norsk Oljemuseums årbok 1992

1. april 1983:  Helgelandsbase etablert på Horvnes rett utenfor Sandnessjøen sentrum.
Les mer: Helgelandsbase

28. april 1998:  Grunnsteinsnedleggelse for Norsk Oljemuseum. Olje- og energiminister Marit Arnstad la ned grunnsteinen på Kjeringholmen i Stavanger. Det inngikk i seremonien at spesielt utpekte personer fylte grunnsteinsskrinet med et orginalt innhold med sterk tilknytning til oljevirksomheten generelt og utviklingen av byggesaken spesielt.
Les mer: Byggearbeidene er i mål, Norsk Oljemuseums årbok 1999