Kulturminneprosjekter Kulturminneprosjekter
Publisert: 23. januar 2017 Oppdatert: 26. januar 2017
Som resultat av dokumentasjonsprosjekter ved Norsk Oljemuseum har det blitt opprettet flere nettsteder med dokumentasjonsmateriale. Det har også vært utstillinger ved museet. Fra 2016 til 2018 pågår prosjektet kulturminne Draugen.
Ekofisk feltsenter. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
Ekofisk feltsenter, i sentrum av Ekofisk-historien. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
Print Friendly, PDF & Email

Kulturminne

Kulturminne Ekofisk
Norsk Oljemuseum var prosjektansvarlig for gjennomføring av Kulturminne Ekofisk i perioden 2002-2004. Arbeidet skjedde etter oppdrag fra ConocoPhillips Norge og rettighetshaverne i Ekofisk I-lisensen, Norpipe Oil og rettighetshaverne i Albuskjell-feltet hvor Norske Shell også deltar. Riksantikvaren var en sentral samarbeidspartner i arbeidet med å initiere og følge opp prosjektet. Arbeidet med innsamling, utvelgelse, registrering og lagring av kilder ble utført i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Statsarkivet i Stavanger.
Se nettstedet: http://www.kulturminne-ekofisk.no

Frigg

Kulturminne Frigg
For at historien om Frigg ikke skal gå tapt sammen med nedstengingen av feltet, ble det i perioden 2005-2008 utført dokumentasjonsprosjektet Kulturminne Frigg i regi av Norsk Oljemuseum på oppdrag fra Total, finansiert av lisenspartnerne. Statsarkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket i Rana og University of Aberdeen var viktige samarbeidspartnere, mens Riksantikvaren var sentral i arbeidet med å initiere og følge opp prosjektet.
Se nettstedet: http://www.kulturminne-frigg.no

Kulturminne

Kulturminne Statfjord
Prosjektet Kulturminne Statfjord ble gjennomført i perioden 2008 til 2012 for å dokumentere Statfjordområdet. Arbeidet omfattet plattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C samt undervannsinstallasjonene på Statfjord Nord, Statfjord Øst og Sygna. Lastebøyer og rørledninger var også inkludert i prosjektet. Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i Rana utførte prosjektet i samarbeid med Statoil.
Se nettstedet: http://www.kulturminne-statfjord.no

Kulturminne Valhall logo

 

 

 

 

 

Kulturminne Valhall
Prosjektet ble gjennomført i perioden 2013 til 2015 for å dokumentere feltene Valhall og Hod. Arbeidet omfattet plattformene på Valhall og Hod. Rørledninger var også inkludert i prosjektet. Kulturminne Valhall belyser fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner. Det er gjort en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Valhall i årene fra 1962 til 2012. Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i Rana utførte prosjektet i samarbeid med BP Norge og Hess Norge.
Se nettstedet: http://www.kulturminne-valhall.no

Stikkord