Industriminneprosjekter Industriminneprosjekter
Publisert: 23. januar 2017 Oppdatert: 19. desember 2019
Som resultat av dokumentasjonsprosjekter ved Norsk Oljemuseum har det blitt opprettet flere nettsteder med dokumentasjonsmateriale. Det har også vært utstillinger ved museet.
Ekofisk feltsenter. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
Ekofisk feltsenter, i sentrum av Ekofisk-historien. Foto: Kjetil Alsvik/ConocoPhillips
Print Friendly, PDF & Email

Kulturminne

Industriminne Ekofisk
Norsk Oljemuseum var prosjektansvarlig for gjennomføring av Kulturminne Ekofisk i perioden 2002-2004. Arbeidet skjedde etter oppdrag fra ConocoPhillips Norge og rettighetshaverne i Ekofisk I-lisensen, Norpipe Oil og rettighetshaverne i Albuskjell-feltet hvor Norske Shell også deltar. Riksantikvaren var en sentral samarbeidspartner i arbeidet med å initiere og følge opp prosjektet. Arbeidet med innsamling, utvelgelse, registrering og lagring av kilder ble utført i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Statsarkivet i Stavanger.
I løpet av 2018 og 2019 ble nettstedet oppdatert med hendelser fram til 2018. Nettstedsløsningen ble oppgradert, og nettstedet ble omdøpt til Industriminne Ekofisk.
Se nettstedet: ekofisk.industriminne.no

Frigg

Kulturminne Frigg
For at historien om Frigg ikke skal gå tapt sammen med nedstengingen av feltet, ble det i perioden 2005-2008 utført dokumentasjonsprosjektet Kulturminne Frigg i regi av Norsk Oljemuseum på oppdrag fra Total, finansiert av lisenspartnerne. Statsarkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket i Rana og University of Aberdeen var viktige samarbeidspartnere, mens Riksantikvaren var sentral i arbeidet med å initiere og følge opp prosjektet.
Se nettstedet: http://www.kulturminne-frigg.no

Kulturminne

Industriminne Statfjord
Prosjektet Kulturminne Statfjord ble gjennomført i perioden 2008 til 2012 for å dokumentere Statfjordområdet. Arbeidet omfattet plattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C samt undervannsinstallasjonene på Statfjord Nord, Statfjord Øst og Sygna. Lastebøyer og rørledninger var også inkludert i prosjektet. Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i Rana utførte prosjektet i samarbeid med Statoil.
Se nettstedet: statfjord.industriminne.no

Kulturminne Valhall logo

Kulturminne Valhall
Prosjektet ble gjennomført i perioden 2013 til 2015 for å dokumentere feltene Valhall og Hod. Arbeidet omfattet plattformene på Valhall og Hod. Rørledninger var også inkludert i prosjektet. Kulturminne Valhall belyser fysiske strukturer over vann og på havbunnen; eksteriører, interiører, maskiner og utstyr samt vesentlige modifikasjoner. Det er gjort en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Valhall i årene fra 1962 til 2012. Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i Rana utførte prosjektet i samarbeid med BP Norge og Hess Norge.
Se nettstedet: http://www.kulturminne-valhall.no

Industriminne Draugen
Prosjektet ble gjennomført i perioden 2015 til 2018 for å dokumentere feltet Draugen. Norsk Oljemuseum, Statsarkivet i Stavanger og Nasjonalbiblioteket i Rana utførte prosjektet i samarbeid med A/S Norske Shell.
Se nettstedet: draugen.industriminne.no