Kulturminne Frigg Kulturminne Frigg

For at historien om Frigg ikke skal gå tapt sammen med nedstengingen av feltet, ble det i tiden 2005 til 2008 utført et dokumentasjonsprosjekt i regi av Norsk Oljemuseum på oppdrag fra Total, finansiert av lisenspartnerne. Statsarkivet i Stavanger, Nasjonalbiblioteket i Rana og University of Aberdeen var viktige samarbeidspartnere, mens Riksantikvaren var sentral i arbeidet med å initiere og følge opp prosjektet.

Nettstedet Kulturminne Frigg på http://www.kulturminne-frigg.no/ er inngangsporten til all dokumentasjonen og historien som er samlet for å bevare minnet om dette industrianlegget som har hatt stor betydning for Norge, Storbritannia og Frankrike.

Frigg var et gassfelt på grensen mellom norsk og britisk sokkel. Feltet ligger 230 km fra Stavanger og 370 km fra skotskekysten. Elf, nå Total, var operatør for feltet. På det meste forsynte det Storbritannia med 30 prosent av gassforbruket. Frigg ble stengt ned i 2004, og installasjonene ble fjernet fram til 2010.

Friggbroen
Broen er den eneste broen som har krysset grensen mellom Norge og Storbritannia.

I brostykket som fra 2008 til 2013 tronet utenfor inngangen til Norsk Oljemuseum i Stavanger, lå selve grenselinjen. I taket hang et skilt med teksten: You are now leaving Norwegian sector, entering the British sector. Broen bandt sammen de to plattformene TP1 (Treatment Platform 1) på britisk side og TCP2 (Treatment Compression Platform 2) på norsk side. Broens totale lengde var 75 meter. Brostykket var ti meter langt, åtte meter bredt, åtte meter høyt og veide om lag 80 tonn.