Oljemuseet ansetter: Er du vår nye fagsjef? Oljemuseet ansetter: Er du vår nye fagsjef?
Publisert: 17. oktober 2018 Oppdatert: 17. oktober 2018
Norsk Oljemuseum skal ansette ny fagsjef. Søk den spennende stillingen innen 12. november.
Foto: Fredrik Ringe
Print Friendly, PDF & Email

Her finner du utlysningen til stillingen som fagsjef ved Norsk Oljemuseum:

Om museet

Norsk Oljemuseum ble offisielt åpnet i mai 1999 som et nasjonalt senter for formidling
og dokumentasjon av norsk olje- og gassvirksomhet. Anlegget har et bruttoareal
på ca. 5.000 kvm fordelt på utstillingsareal, bibliotek/arkiv, administrasjon,
cafe/restaurant, museumsbutikk, konferansefasiliteter og tekniske anlegg.
Nytt museumsmagasin på 3.500 kvm. til museets gjenstandssamling er under bygging.
Besøkstallet har de siste årene ligget stabilt på over 100.000 gjester. Museet har
i dag 23 ansatte. Ytterligere informasjon finnes på www.norskolje.museum.no
Dokumentasjons- og forskningsaktivitetene ved Norsk Oljemuseum skal både bygge
et kunnskapsgrunnlag om olje- og gassvirksomheten og bidra til formidling av norsk
petroleumshistorie og industriens betydning for det norske samfunn. Museets fagsjef
skal gå av med pensjon. Vi søker derfor etter en ny medarbeider i stillingen som

Fagsjef

Fagsjefen er leder for museets avdeling for dokumentasjon og forskning.
Det innebærer å ha det faglige og administrative ansvaret for museets dokumentasjons- og
forskningsprosjekter, bibliotek og samlinger – og være personalleder for de syv
medarbeiderne som i dag tilhører denne avdelingen.

Et sentralt element i stillingen som fagsjef vil være å sørge for videre utvikling og
feltutbyggingene i de store industriminneprosjektene som dokumenterer de mest
sentrale feltutbyggingene på norsk kontinentalsokkel. prosjekter på dette har så langt
vært Ekofisk, Frigg, Statfjord, Valhall og Draugen. Slike prosjekter krever dialog med
industri, myndighetsorgan og eksterne fagmiljø og god evne til intern koordinering
av arbeidsoppgaver. Sentrale oppgaver for fagsjefen vil være å:

  • Lede og videreutvikle museets fagmiljø innen dokumentasjon og forskning
  • Utvikle planer og strategier for innsamling og bevaring av dokumentarisk
    materiale fra petroleumsvirksomheten
  • Initiere og bidra til gjennomføring av dokumentasjons- og forskningsprosjekter
    ved museet, i nært samarbeid med kolleger og eksterne partnere
  • Ivareta og utvikle museets samarbeidsrelasjoner til industri, myndigheter,
    forsknings- og kulturinstitusjoner

Vi søker etter en høyt motivert medarbeider med gode leder- og samarbeidsevner
som ønsker å være med på å oppfylle og videreutvikle museets strategi innen
dokumentasjon, forskning og formidling. Fagsjefen må ha universitets- eller
høyskoleutdanning på minimum mastergradsnivå med relevant fagkrets og praksis.

God kjennskap til, eller konkret erfaring fra, petroleumsvirksomhet vil bli tillagt vekt.
Stillingen rapporterer direkte til direktøren og inngår i museets ledergruppe.

Lønn etter kvalifikasjoner. Lønns- og avtalevilkår for museets ansatte
følger «Hovedoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner».

Kontaktinformasjon og søknadsfrist

For ytterligere opplysninger om stillingen,
ta kontakt med direktør Finn E. Krogh,
tlf. 975 48 443 eller e-post: finn@norskolje.museum.no

Søknad med CV og vedlegg sendes til:
Norsk Oljemuseum, Postboks 748 Sentrum, 4004 Stavanger
eller til post@norskolje.museum.no

Søknadsfrist 12.11.2018.