Print Friendly, PDF & Email
Blane
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 14. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Blane er et oljefelt som ligger på grenselinjen mellom britisk og norsk sektor. Den norske delen av feltet er 18%, den britiske er 82%. Blane ligger ved Ulafeltet, på norsk side i blokk 1/2, og på britisk side i blokk 30-03a. Utvinningstillatelse 143 BS dekker feltet. Blane ble funnet i 1992 ved boring

Ula
Transportløsning for Blane på Ulaområdet

av brønnen 1/2-1. Samme året bekreftet brønnen 30/3a-1 funnet på britisk sektor. Den 1. juli 2005 ble utbyggingsplanene godkjent av britiske og norske myndigheter. Produksjonen fra Blane startet opp
i september 2007. Repsol Norge (tidligere Talisman Energy Norge) er operatør for den norske utvinningstillatelsen 143
BS, og Talisman Energy (UK) Limited er operatør for den britiske utvinningstillatelsen P.111.

Reservoar og utvinningsstrategi
Reservoaret er i marine sandstensbergarter av paleocen alder. Produsert vann fra Blane, Ula og Tambar blandes på Ula og benyttes som injeksjonsvann for trykkvedlikehold på Blane. Gassløft kan også bli aktuelt etter oppgradering av gassprosesskapasiteten på Ula.

Transport
Brønnstrømmen  går i rør til Ula for prosessering og måling. Oljen blir eksportert i rørledning til Teesside, mens gassen blir solgt til Ula for injeksjon i Ulareservoaret.

Utbyggingsløsning
Feltet er bygd ut med et havbunnsanlegg knyttet opp mot Ulafeltet. Installasjonene er plassert på britisk kontinentalsokkel. Det er tre undervannsbrønner.

Blane
Blane havbunnsinstallasjoner på britisk sokkel, med rørledninger til Ulafeltet. Illustrasjon: Talisman Energy Norge AS

Kart

Fakta om Blane

Blokker 1/3 og 30-03a (UK)
Utvinningstillatelser 143 BS og P111 (UK)
Tildelt 2003
Utvinnbare reserver totalt
0,80 mill Sm³ olje norsk andel (18%)
Gjenværende reserver 31.12.2016
0,10 mill Sm³ olje norsk andel (18%)
Funnår 1989
Godkjent utbygget  01.07.2005
Produksjonsstart 12.09.2007
Operatør Repsol Norge AS
Rettighetshavere
Talisman Sinopec Energy UK Ltd. 25,00%
Respsol Norge 18,00%
Faroe Petroleum UK Ltd. 18,00%
JX Nippon Exploration (UK) Ltd 13,99%
Faroe Petroleum (ROGB) Ltd 12,50%
Dana Petroleum (BVUK) Ltd 12,50%

 

 

Nettlenker

Navnet Blane

Blane var en biskop i Skottland på 500-tallet. Han ble gjort til helgen som saint Blane.