Print Friendly, PDF & Email
Alvheim
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 1. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Alvheim er et olje- og gassfelt i den nordlige del av Nordsjøen, vest for Heimdalfeltet. Havet i området
er 120-130 meter dypt. Feltet omfatter de tre forekomstene 25/4-7 Kneler, 24/6-2 Kameleon og 26/6-4 Boa. Boa ligger delvis i britisk sektor. Boa er unitisert mellom Alvheimgruppen og eierne på britisk side som er Maersk Oil & Gas og OMV. Operatør for Alvheim er fra 2016 Aker BP,  fra 2014 Det norske oljeselskap, før dette var Marathon Petroleum Norge AS operatør.

Reservoar og utvinningsstrategi
Alvheimfeltet består av funnene Kneler, Boa og Kameleon. Knelerreservoaret befinner seg i Heimdalformasjonen på ca. 2.200 meters dyp. Boareservoaret ligger på 2.300 meters dyp. Funnbrønnen i dette reservoaret påviste 25 meter gasskolonne på toppen av 28 meter olje i høykvalitetssand. Reservoaret er bygd opp av sandsten avsatt som turbiditter av paleocen alder. Alvheim produseres med naturlig vanndriv.

Transport

Alvheim
Transportløsning for Alvheimområdet

Oljen blir eksportert med tankskip. Prosessert rikgass går i en rørledning fra Alvheim til
SAGE-rørledningen på britisk sektor frem til St Fergus.

Utbyggingsløsning
Feltet er bygget ut med et produksjonsskip og installasjoner på havbunnen. På produksjonsskipet blir oljen først stabilisert og lagret før den eksporteres med tankskip.

Alvheim FPSO
Marathon kjøpte tankskipet MST Odin, tidligere MST Navion Odin, og bygget det om til FPSO ved Vetco Aibels verft i Haugesund i 2006 og 2007. Skipet er bygget for en levetid på 25 år på feltet. Lagerkapasiteten er utvidet fra 530.000 til 560.000 fat olje. Det betyr at en shuttletanker må komme hver 4. dag
for å hente olje fra feltet. Skipet er 252 meter langt og 42 meter bredt og var ved oppstarten det tredje
største på norsk sokkel. Bare produksjonsskipene på Nornefeltet og Åsgardfeltet er større.

Alvheim_Volund_Vilje_subsea_layout
Alvheim FPSO koblet opp mot havbunnsbrønner. Illustrasjon: Marathon Petroleum Norge

Alvheim
Alvheim FPSO. Foto: Marathon Petroleum Norge

Kart

Alvheim

Fakta om Alvheim

Blokker 24/6 og 25/4
Utvinningstillatelser 036 C, 088 BS. 203, og 203
Tildelt 1996 og 2003
Utvinnbare reserver totalt
47,10 mill Sm³ olje
9,60 mrd Sm³ gass
Gjenværende reserver 31.12.2016
14,90 mill Sm³ olje
5,40 mrd Sm³ gass
Funnår 1998
Godkjent utbygget 06.10.2004
Produksjonsstart 08.06.2008
Operatør Aker BP
Driftsorganisasjon Stavanger
Hovedforsyningsbase Tananger
Rettighetshavere
Aker BP 65,00%
ConocoPhillips Skandinavia 20,00%
Lundin Norway 15,00%

Nettlenker

Navnet Alvheim

Alvheim er i norrøn mytologi lysalvenes tilholdssted.