Print Friendly, PDF & Email
Albuskjell
Publisert: 16. desember 2015 Oppdatert: 1. februar 2018
Print Friendly, PDF & Email

Albuskjell er et olje- og gass/kondensatfelt som ligger 21 km nordvest for Ekofisksenteret og strekker seg over to blokker, 1/6 og 2/4. Norske Shell fikk produksjonstillatelsen for blokk 1/6, mens Phillipsgruppen fikk tillatelsen for blokk 2/4. Feltet ble senere slått sammen med eierforholdet 50/50 med Phillips som operatør. Feltet kom i produksjon i 1979 og ble stengt ned i 1998. I denne perioden hadde feltet produsert 46,25 millioner fat olje, 15,53 milliarder standard kubikkmeter gass og nesten en million tonn NGL.

Reservoar og utvinningsstrategi
Det produserende laget på Albuskjellfeltet består av kalk med noe tynn skifer. Strukturen ble dannet for 22-55 millioner år siden over en saltkuppel. Produksjonen foregikk ved naturlig trykkavlasting.

Ekofiskområdet
Transportløsning for Albuskjell på Ekofiskområdet

Transport
Fra Albuskjell gikk det en 18» gassrørledning og en 24» oljerørledning til Ekofisk 2/4 R på Ekofisksenteret.

Utbyggingsløsning
Albuskjell ble bygget ut med to plattformer, Albuskjell 1/6 A og 2/4 F. De to tvillingplattformene på Albuskjell hadde en litt annen konstruksjon enn de andre plattformene, siden de hadde vannfylte dekksrammer som skulle være med på å hindre varmeutvikling ved en eventuell brann.

Albuskjell 1/6 A
Albuskjell 1/6 A ble installert på 70 meters vanndyp i 1976 og produksjonen startet i 1979. Plattformen var opprinnelig konstruert som en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform, men boretårnet og boreutstyret ble fjernet allerede i 1979.

Albuskjell 1/6 A produserte fra 11 brønner og var tilkoblet Ekofisk 2/4 R via Albuskjell 2/4 F gjennom
en gass- og en oljerørledning. Et separat flammetårn var koblet til plattformen via gangbro. Prosessanlegget om bord bestod av separasjonsanlegg for olje og gass. Gassen ble tørket og komprimert før den ble eksportert i en 24? rørledning. Oljen som ble separert ut, ble eksportert gjennom en 18? rørledning. Før gass og olje ble sendt inn i rørledningene, gikk de gjennom en fiskal målestasjon som målte mengden av gass og olje som ble produsert. Albuskjell 1/6 A var den første plattformen på Ekofisk med norskbygd understell. Det ble bygd av Aker – den første ordre av dette slag plassert ved et norsk verft. I 1983 ble boligkvarteret med helikopterdekk skiftet ut og kapasiteten øket fra 46 til 96 personer. Produksjonen opphørte i 1998 og i 1999 ble plattformen fra flyttet og fjernovervåket fra Ekofisk 2/4 K. Prosessanlegget ble rengjort og brønnene plugget og sikret. Plattformen vil bli fjernet innen 2013.

Albuskjell
Albuskjell 1/6 A Foto: Husmo foto/Norsk Oljemuseum

Albuskjell 2/4 F
Albuskjell 2/4 F-plattformen er svært lik Albuskjell 1/6 A og var en kombinert bore-, produksjons- og boligplattform i blokk 2/4. Albuskjell 2/4 F står på 71 meter vanndyp, 13 km vest for Ekofisksenteret og 8 km fra Albuskjell 1/6 A. Plattformen ble installert i 1977 med produksjonsstart i juli 1979. Et separat flammetårn var forbundet med plattformen via en gangbro. Plattformen produserte fra 11 brønner. Prosessanlegget om bord besto av en trefaseseparator for gass, olje og vann, en testseparator, glykol gasstørkeanlegg med glykolgjenvinning, filter for produsert kondensat og en fiskal målestasjon for olje og gass. Gass og olje som kom fra Albuskjell 1/6 A, ble blandet med olje og gass fra Albuskjell 2/4 F. Eksporten gikk videre til Ekofisk 2/4 R via en 18″ oljerørledning og en 24″ gassrørledning. I 1983 ble boligkvarteret skiftet ut med et nytt som var produsert av Offshore Industry Services (OIS) i Kristiansand. Ny kapasitet ble da 96 personer. Det gamle boligkvarteret ble gitt i gave til Trondheim Maritime Høgskole på Lade. Produksjonen på plattformen ble stengt i 1990. Boreriggen og boremodulene ble fjernet i 1997. Prosessanlegget ble rengjort og brønnene plugget og sikret. Plattformen vil bli fjernet innen 2013.

Albuskjell
Albuskjell 2/4 F Foto: Husmo foto/Norsk Oljemuseum

Kart

Albuskjell

Fakta om Albuskjell

Blokker  1/6 og 2/4
Utvinningstillatelser  011, 018 og 018 B
Tildelt 1965 og 1995
Utvinnbare reserver totalt
7,40 mill Sm³ olje
15,50 mrd Sm³ gass
1,00 mill tonn NGL
Funnår 1972
Godkjent utbygget  25.04.1975
Produksjonsstart 26.05.1979
Produksjonsslutt 26.08.1998
Operatør Phillips Petroleum Co. Norway
Rettighetshavere pr. 1998
Phillips Petroleum

36,96%

Fina    

30,00%

Norsk Agip

13,04%

Elf Norge

8,45%

Norsk Hydro

6,70%

Total Norge

3,55%

Statoil

1,00%

Saga Petroleum

0,30%

Nettlenker

Foto

Navnet Albuskjell

Albuskjell viser til funnselskapet Shell.