Søk:
Søk
 
 
print

2004 Petroleumstilsynet opprettet

Den 1. januar 2004 ble Petroleumstilsynet etablert som et selvstendig statlig tilsynsorgan.

Myndighetsansvaret for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten ble utskilt fra Oljedirektoratet.

Se også:
Historikk om Petroleumstilsynet på nettstedet www.ptil.no

04 Petroleumstilsynet
Fra presentasjon av Petroleumstilsynets virksomhet
16.03.2009 14:08:52
Gunleiv Hadland