Søk:
Søk
 
 
print

Dykkerfoto

Offshoredykkernes innsats har vært av uvurderlig betydning for å gjennomføre de teknologiske løsninger som har blitt valgt ved feltutbygging, legging av rørledninger osv. slik at det har blitt mulig å utvinne olje- og gassressursene på norsk sokkel.

Norsk Oljemuseum har gjennom flere år samlet inn og registrert materiale som har med nordsjødykkernes historie å gjøre. Nå er samlingen på cirka 3000 dykkerfoto tilgjengelig fra denne nettsiden. Oljemuseet har ved hjelp av tidligere dykker John Haugestad scannet og registrert opplysninger om private foto som dykkere har tatt. Senere vil databasen suppleres med flere foto. Prosjektet er støttet av ABM-utvikling. Den som er interessert i å bruke foto fra databasen, må kontakte Oljemuseet: post@norskolje.museum.no

På denne siden er det lenker til andre dykkerrelaterte sider. Høsten 2004 begynte Norsk Oljemuseum et dokumentasjons- og historieprosjekt som resulterte i en bok og en utstilling om Nordsjødykkingens historie og pionerdykkernes plass i oljehistorien. Les mer om utstillingen: Nordsjødykkerne.

Dykking-nettsted

Søk i dykkerfotodatabasen ved å klikke på bildet eller denne linken.

Aktuelle lenker:

Norsk Undervanns Institutt
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen, tidligere Statens dykkerskole
The Historical Diving Society
Dykkerkontakten
Nordsjødykkeralliansen
Offshore Dykker Unionen
Kulturnett

05.08.2008 12:16:59
Gunleiv Hadland