Mellomtrinnet Mellomtrinnet

Undervisningstilbud
Alle våre opplegg er gratis.

Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe
Lær teknologihistorien på Norsk Oljemuseum. Foto: Fredrik Ringe

På sporet!

Undervisningsopplegget er en generell innføring i museets tematikk og gir en god oversikt over mange læreplanaktuelle emner. I undervisningen på museet vil elevene blant annet lære mer om:

  • Oljehistorie
  • Geologi
  • Hva olje og gass brukes til
  • Teknologihistorie
  • Arbeidsprosesser og sikkerhetsarbeid

Undervisningen inkluderer 3D filmen Petropolis, introduksjon og besøk i museets interaktive utstillinger. Elevene arbeider gruppevis med oppgaver. Oppgavene får klassen utdelt på museet. Oppgavene er et godt utgangspunkt for etterarbeid på skolen.

Last ned informasjonsark (PDF-format)

Bestilling og informasjon på telefon 51 93 93 00 eller e-post: booking@norskolje.museum.no

Finn svaret! på rundtur i museet. Foto: Fredrik Ringe
Finn svaret! på rundtur i museet. Foto: Fredrik Ringe

Finn svaret!
Femte til syvende klasse kan også bli med på opplegget Finn svaret!
Finn svaret! er et aktivitetsark som tar deg med på en rundtur i museet. Arket inneholder spørsmål fra utstillingene som du skal finne svar på, og du må skrape deg fram til riktig svar.

Hva skjer: Klassen blir motatt og får en kort forklaring til hvordan opplegget fungerer. Etterpå går klassen på egenhånd rundt i museet og arbeider med oppgavearket. Det er satt av tid til å se blant annet 3D-filmen Petropolis, prøve «Katta-stroferommet» og redningsstrømpen.

Opplegget varer en time og vi tilbyr det i mai og juni måned. Som alle andre undervisningsopplegg er også dette gratis for skoleklasser.

Bestilling og informasjon på telefon 51 93 93 00 eller e-post: booking@norskolje.museum.no

 

 

Lag på lag i et reservoar. Hvor finnes oljen? Foto: NOM
Lag på lag i et reservoar. Hvor finnes oljen? Foto: NOM

Lag på lag

Undervisningsopplegget gir en innføring i ulike
geologiske emner:

  • Forståelse av geologisk tid
  • Gruppering av bergarter etter dannelsesmåte
  • Hvordan olje og gass dannes i bergarter

Opplegget dekker kompetansemålet innenfor Fenomener og stoffer i Naturfag for mellomtrinnet.

Vi starter med å vise 3D-filmen Petropolis. Det blir også tid til en tur i «Katta-stroferommet» og redningsstrømpen.

Bestilling og informasjon på telefon 51 93 93 00 eller e-post: booking@norskolje.museum.no

Skoleopplegget kodeknekkeren
Skoleopplegget kodeknekkeren


Kodeknekkeren

Undervisningsopplegg i matematikk med vekt på å bruke matematikken praktisk. Opplegget fokuserer på flere kompetansemål som geometri, enkle målinger, tallforståelse og på de fire regneartene.
Klassen deles i grupper og får utdelt oppgaver som må løses for å åpne kodene til skattkisten. Klarer alle gruppene alle oppgavene åpnes kisten!
Det blir selvfølgelig tid til en tur i «Katta-stoferommet» der tiden spiller en avgjørende rolle!

Opplegget varer to skoletimer.
Bestilling og informasjon på telefon 51 93 93 00 eller e-post: booking@norskolje.museum.no

Egne opplegg
Det er selvfølgelig også mulig å besøke museet med egne opplegg.

Alle tilbudene er gratis og hvis ikke annet er opplyst, varer de i to timer.
Bestilling og mer informasjon på telefon 51 93 93 00 eller e-post: booking@norskolje.museum.no