Bøker Bøker

Norsk Oljemuseum gir ut bøker særlig i forbindelse med dokumentasjonsprosjekter.

Oljelandet og ny næring langs kysten
Heftet «Oljelandet og ny næring langs kysten«, forteller om hvordan alle fylker i Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter starten i 1965. I særlig grad gjelder det kystdistriktene fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Heftet ble sendt ut fra trykkeriet i februar 2014.

Heftet selges for kr. 30,- i oljemuseets museumsbutikk.

Oljelandet

Crossing boundaries Frigg Industrial Heritage
Boken Crossing Boundaries – Frigg Industrial Heritage ble lansert på oljemuseet 17. juni 2010.
Boken kan kjøpes for 230 kroner i oljemuseets museumsbutikk.
Frigg

Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel
3. mars 2010 ble boken «Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel» lansert på Valhallfeltet. Planen beskriver utviklingen på norsk sokkel fra 1960-årene og frem til i dag, både med hensyn til hvilke forutsetninger som lå til grunn for at Norge kunne utvikle seg til en olje- og gassnasjon, myndighetenes rolle og den rivende teknologiske utviklingen. I planen beskrives områder, felt og installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

I 2011 ble det publisert en engelsk utgave av boken, kalt «Oil and gas fields in Norway. Industrial Heritage Plan», boken kan leses i pdf-versjon på internett: Oil and gas Fields in Norway.

I 2012 ble det publisert en oppdatert utgave av den norske boken, med tittelen: «Olje-og gassfelt i Norge. Kulturminneplan.»

Bøkene kan kjøpes for 230 kroner i oljemuseets museumsbutikk.

Forside

Nordsjødykkerne
22. juni 2009 ble historieverket «Nordsjødykkerne» lansert. Bokverket omhandler offshoredykkingen og pionerdykkerne på norsk sokkel. Forfatterne (Kristin Øye Gjerde og Helge Ryggvik) har lagt vekt på å gi en nyansert og bred historisk framstilling, hvor linjene trekkes fra oljeletingen begynte i 1966 og fram til i dag. Dette er en bok om dykking og dykkere som sentrale aktører i utviklingen av oljevirksomheten til havs.
Boken kan kjøpes for 430 kroner i oljemuseets museumsbutikk.

Dykkerbok

Stavanger er stedet
Boken «Stavanger er stedet» Oljeby 1972-2002 trekker tråder i historien om den nye næringen som ga muligheter for enkeltpersoner, byen og regionen. Boken er skrevet av Kristin Øye Gjerde, og ble utgitt i 2002.

Boken kan kjøpes for 140 kroner i oljemuseets museumsbutikk.

Stavanger