Kunnskap Kunnskap

Fordyp deg i informasjon om olje og gassvirksomhet i Nordsjøen. Informasjonen kan for eksempel brukes i forbindelse med skriving av skoleoppgaver. Tidslinjen for norsk oljehistorie gir inngang til mer informasjon om utvalgte hendelser.

Petroleumskartet
Petroleumskartet gir oversikt over olje- og gassvirksomhet i Nordsjøen og på norsk sokkel. Bruk kartet til å finne punkter du vil vite mer om. Bruk kartet til å finne punkter du vil vite mer om. Petroleumskartet har nettadressen www.petroleumskartet.no

Petroleumskartet

Se video om bruk av kartet her.

Prosjekter
Avdeling for dokumentasjon og forskning ved Norsk Oljemuseum arbeider med flere prosjekter.