Kategori Arkiv: Kunnskap

Merkedager i april

Ved inngangen til Norsk Oljemuseum. Foto: Espen Grønli/NOM

I april er det 20 år siden grunnsteinen ble nedlagt for museumsbygget til Norsk Oljemuseum. Det er 60 år siden Genevekonvensjonen om kontinentalsokkelen ble vedtatt. Det er 10 år siden Morvin-feltet ble godkjent utbygd. Det er 35 år siden Helgelandsbase etablert. Det er også 100 år siden Norsk Vacuum Oil Company avholdt konstituerende generalforsamling i Kristiania.

Merkedager i mars 2018

Grenselinjer i Nordsjøen per 1965. Kart fra Hvem, hva, hvor 1965.

I mars er det 20 år siden Troll oljerør II ble godkjent utbygd. Det er 53 år siden avtale ble inngått mellom Norge og Storbritannia om delelinje i Nordsjøen. Det er 5 år siden produksjonsstart for feltene Hyme og Skuld.

Merkedager i februar 2018

Maersk Giant på Ymefeltet. Foto: Øyvind Hagen/Statoil

I februar er det 60 år siden brev fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) der det fastslås at det ikke er olje på norsk sokkel. Det er 50 år siden leteboring startet, som førte til funn av Cod-feltet. Cod var det andre oljefunnet på norsk sokkel.

Merkedager i januar 2018

I januar er det 25 år siden Mime-feltet hadde produksjonsstart. Det er 40 år siden Olje- og energidepartementet ble opprettet. Det er 45 år siden Norpipe- avtalen for salg av Ekofisk-gass ble inngått. Dette var første avtale om salg av gass fra norsk sektor.

Merkedager i desember 2017

I desember er det 45 år siden Atlant-Oil A/S ble stiftet i Kristiansund. Det er 40 år siden produksjonsstart for Cod-feltet. Det er 10 år siden gasseksportrørledningen Njord gasseksport ble tatt i bruk, og 10 år siden Skarv-feltet fikk godkjent utbyggingsplan.

Merkedager i november 2017

I november er det 100 år siden Jens Evensen ble født. Det er 40 år siden helikopterstyrt ved Ekofisk. Det er 25 år siden utbyggingsplanen for Mime ble godkjent. Det er 20 år siden Norne produksjonsstart. Det er også 15 år siden Tune produksjonsstart. 

Flere tusen bygde LEGO i høstferien

Høstferie-ukene var en ellevill LEGO-fest på Norsk Oljemuseum. Flere tusen gjester tok turen til oljemuseet i årets høstferien – og de koste seg med LEGO-bygging i timesvis.

Merkedager i oktober 2017

Norpipe oljerør til Teesside i Storbritannia, og Norpipe gassrør til Emden i Vest-Tyskland

I oktober er det 105 år siden opprettelsen av Norsk Engelsk Mineralolie Aktieselskap (NEMAK). A/S Norske Shell fører sin historie tilbake til denne opprettelsen. Det er 50 år siden dykkerulykke på «Ocean Viking». Det er også 20 år siden oppstart av Zeepipe II B rørledningen. Det er også 10 år siden fusjonen til StatoilHydro.

Se mer enn 3000 bilder fra Draugen

Industriminne Draugen er kommet halvveis. Mer enn 3000 bilder er allerede tatt vare på og artikler om hele feltets historie skrives. Draugen-feltet markerer 25-års jubileum for produksjonsstart i oktober 2018. Da skal Industriminne Draugen lanseres.