Søk:
Søk
 
 

Velkommen til Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum er et museum for alle. Utstillingene forteller hvordan olje og gass blir til, funnet, produsert og hva disse ressursene brukes til. Museet gir også innsikt i teknologiske nyvinninger og i hvordan petroleumsressursene påvirker det norske samfunnet. Originale gjenstander, modeller, filmer og interaktive utstillinger formidler alt fra hverdagsliv til teknikk og dramatikk.

Minneplakett for Nordsjødykkerne

Finansminister Siv Jensen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson avduket tirsdag 11. november en minneplakett som hedrer dykkernes innsats med å realisere det norske oljeeventyret.

Ny utgave av Petroskopet

Norsk Oljemuseums nyhetsblad "Petroskopet" nummer 2 for 2014 ble sendt ut i desember.

DASA-prisen 2014 til Norsk Oljemuseum

I regi av the European Museum Academy og the Luigi Micheletti Foundation ble DASA-prisen for 2014 tildelt Norsk Oljemuseum. Overrekkelsen skjedde under en gallamiddag på Riverside Museum i Glasgow lørdag 26. april. DASA er en forkortelse for Deutsche Arbeitsschutzausstellung - og prisen er spesielt rettet mot museer som presenterer utstillinger om arbeidsliv og sosialhistorie. I sin begrunnelse la juryen særlig vekt på utstillingen om nordsjødykkerne.

Dokumentasjonsprosjekt - historien om norsk undervannsteknologi

Norsk Oljemuseum er i gang med å dokumentere den norske undervannsteknologihistorien fra 1968 frem til i dag. I løpet av denne perioden har norsk undervannsteknologi blitt verdensledende og en betydningsfull eksportnæring med mange norske arbeidsplasser. Målet med dokumentasjonen er økt forståelse av hva som har gjort denne utviklingen mulig. Norsk Oljemuseum etterlyser derfor dokumentasjon fra operatører, leverandørindustrien, forskningsinstitusjoner, statlige myndigheter og privatpersoner.

Oljemuseets årbok for 2013

Årboken har energi og klima som tema, i anledning åpning av utstillingen «Energi - problemet eller løsningen?». Man kan blant annet lese om klimaendringer, og om Norges olje og gass er en del av problemet.