Søk:
Søk
 
 

Velkommen til Norsk Oljemuseum

Norsk Oljemuseum er et museum for alle. Utstillingene forteller hvordan olje og gass blir til, funnet, produsert og hva disse ressursene brukes til. Museet gir også innsikt i teknologiske nyvinninger og i hvordan petroleumsressursene påvirker det norske samfunnet. Originale gjenstander, modeller, filmer og interaktive utstillinger formidler alt fra hverdagsliv til teknikk og dramatikk.

Nytt hefte: Oljelandet og ny næring langs kysten

Heftet "Oljelandet og ny næring langs kysten", sendt ut fra trykkeriet i februar 2014, forteller om hvordan alle fylker i Norge har blitt påvirket av petroleumsnæringen etter starten i 1965. I særlig grad gjelder det kystdistriktene fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord.

Ny utgave av Petroskopet

Petroskopet nummer 2 for 2013 ble sendt ut i desember.

Hobbygjenstander ønskes

På flere oljeplattformer har det på fritiden vært laget forskjellige pynte- og bruksgjenstander som f.eks. beltespenner, smykker, lysestaker m.m..

Oljemuseets årbok for 2012

Årboken har Statfjordfeltet som tema, i anledning dokumentasjonsprosjektet kulturminne Statfjord. Man kan blant annet lese om utstillingen "Statfjord - giganten som sprenger grenser", om Statfjords oppstartsår og om salg av olje og gass.

Nytt nettsted energi-miljo.no

I januar 2014 ble nettstedet energi-miljo.no gjort tilgjengelig. På dette nettstedet presenteres fordypningsstoffet som er tilgjengelig i utstillingen «Energi - problemet eller løsningen?».